.

 

  Dokument från och om skolan.Den här texttypslaget känner vi forna elever väl till!

Det gäller ju årsmatriklarna som publicerades lagom till våravslutningen. Ur dem kunde man läsa vem som gick i vilken klass och om vilken läroplan som följdes i skolan.

På engelska kunde man i dag kalla detta för "Memory lane"!

Allt finns inte kvar, men nog en hel del. Vi har nu skannat in matriklarna för alla att läsa. Personsekretessen kräver nuförtiden, att man inte får lägga ut födelsedatum på nätet, så vi har täckt över dessa. Likaså har vi täckt över studentbetygsvitsorden. Men i övrigt finns informationen där, precis som i våra eller våra förfäders ungdomsdagar. Som en fotnot kan sägas, att vi har originalen kvar med födelsedatum ifall någon släktforskare behöver denna information. 

Så njut av informationen du kanske har glömt och eventuellt sökt efter. Kanske vill du återknyta förbindelser till gamla skolkamrater men hittar dem inte? Ett sätt kunde vara att använda Facebook, var vi även har lagt upp en grupp ämnad åt forna ÅSS-elever. Du hittar den under rubriken "Kontakter" ovan!

 

Matriklarna

Matriklarna (eller årsberättelserna om du så vill) härstammar från ett privat arkiv. I en del av dem syns handskrivna markeringar som - antagligen - har gjorts av rektorn då följande års matrikel togs fram. Vi vet ej vad de betyder men valde att publicera dokumentet precis sådant som vi har hittat det. Tolkningarna får var och en göra i sitt stilla sinne.

Matriklarna är alla ungefär lika strukturerade, vilket synes undertecknad som ett bevis på den långsiktighet i undervisning och administration som rådde i skolan. Vi hittar följande stuktur i så gott som alla:

  • En översikt över läseåret kompletterad med något aktuellt 
  • En presentation av administrationen och lärarkåren
  • En förteckning på de i skolan inskivna eleverna
  • Resultaten från det förra årets studentskrivningar
  • Lektionsplaner och -kurser
  • Statistiska uppgifter
  • Premier och stipendier

Med tanke på de redskap som fanns till förfogande måste man lyfta på hatten åt dem som ansvarade för innehållet av matriklarna. Superbra!

Klicka på det understreckade terminårtalet för att öppna matrikeln, som är lagrad i pdf-formatet. Om årtalet saknas i listan har vi inte hittat materialet för det. Om du förfogar över en matrikel som vi inte har haft tillgång till så skicka gärna ett meddelande åt oss, så kommer vi överens om hur vi kan skanna in och publicera den.


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Läseåren

1970-711971-72, 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1975-76, 1976-77

1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70

1950-511951-521952-53, 1953-541954-55, 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60

1940-41, 1941-42, 1942-43,, 1944-45, 1945-46,, 1947-48, 1948-49,

1930-31,, 1932-33, 1933-34, 1934-35, 1935-36, 1936-37, 1937-38, 1938-39,

1920-21, 1921-22,,,, 1925-26,, 1927-28, 1928-29, 1929-30

1916-17

Ett sammandrag av eleverna under åren 1911-1936

En mycket diger presentation av eleverna, studenterna och lärarkåren under skolans första 25 år gjordes för årsfesten. I dem hittar du en hel del information, inte enbart om vem som var elev utan även om elevens föräldrar och syskon. Dessutom finns där uppgifter ställvis om vad som hände efter skolgången. Allt detta kan läsas via denna länk.

Ett sammandrag av studenterna under åren 1928-1936

de som skrev studenten hittar du här! En del bilder av studenterna förekommer också.

Ett sammandrag av lärarna under åren 1911-1936

hittar du här! Du hittar även deras CV i dokumentet.

Skoltidningen Noctiluca

Elevkåren publicerade årligen tidningen Noctiluca, i vilken aktuella ämnen vädrades. Vi har i arkiven hittat följande nummer och tar gärna emot andra per e-mejl, ifall sådana hittas.  Lite om Noctilucas historia kan läsas i våren 1958 numret så här (notera fuktskadan på sidan, den torde härstamma från tiden då skolhuset brann):


 

1954, 1955 hösten, 1955 våren, 1956 våren1957, 1958 jul, 1958 vår19591961, 19621963196419651966, 1969

 

Läs även Uggelbybladet, som skrevs av forna elever 2003.

Du hittar den här!