.

 

 Kontakter med forna elever

Forna elever kan föra framåt gemenskapen, som den gamla skolan skapade i tiden.

Tidigare brukade det ordnas olika "jublieumsfester" till vilka deltagare kallades. Typiska är ju "runda årtal" då människor samlades för att hedra och minnas den gemenskap det gällde. På denna sida återger vi information vi kommit över från dessa fester.

Inom den närmare gemenskapen är det brukligt att ordna klassträffar med 5 eller 10 års mellanrum. I dessa samlas man och kommer ihåg den roliga skoltiden. En del klasser har även ordnat med lunchmöten på en regelbundet återkommande tidpunkt och plats. 

I dag är det sociala media som står för plattformer inom kommunikationen. Dels förekommer mer eller mindre statisk, centralt uppdaterad information såsom denna webbsida och dels förekommer fritt uppdaterad information på olika plattform-verktygs portaler, sådana som Facebook, Twitter, Instagram, TikTok m.fl. 

Så varför inte haka på och utnyttja de möjligheter som finns på nätet. Kom dock ihåg, att det inte är en antingen-eller fråga! Visst kan man ju använda sin telefon och ringa sina kamrater!

Härunder hittar du de länkar vi har identifierat som ÅSS-relevanta:

  Länk till Facebook för Forna elever, lärare, anställda och övriga
     intressegrupper inom Åggelby Svenska Samskola 
var du fritt kan
     logga in och skapa kontakt med liksinnade.

  Länk till Facebook för Svensk Förening i Åggelby r.f. var du kan följa med
     vad föreningen sysslar med.

  Skicka e-post till Svensk Förening i Åggelby r.f. angående ÅSS

Träffen 16.10.2004

En träff för forna elever ordnades i skolhuset hösten 2004. Läs här hur festen blev till:

Gruppen som skrev Ugglebybladet 2004 (se Dokument) tänkte att det vore trevligt med att arrangera en fest till skolkamrater i stil med konventsdanserna på 1960-talet. Deltagarna skulle inte enbart vara från en klass utan flera. Det var delade meningar kan man förverkliga tanken -får man tillräckligt med deltagare?

Därmed bildades en festkommitté, som hade som uppgift att arrangera festen. Till kommittén inbjöds representanter för klasser som gick i skolan 1966.

2004 fanns Mellersta Nylands Yrkesskola i den gamla skolbyggnaden. Alternativet var att arrangera en fest på en restaurang med bordplacering.

I stället för att arrangera festen på en restaurang, valde vi att använda skolbyggnaden som festlokal. Med tanke på att vi försökte åstadkomma en fest  som påminde oss om de gamla konventsdanserna, var det ju det som låg närmast tillhands. Det betydde att vi måste hålla antalet deltagare under 200. Därför beslöts att aktivt bjuda in elever endast från 8 klasser.

Den största utmaningen var att samla in kontaktuppgifter. De flesta som blev inbjudna tackade ja och deltog. Deltagarprocenten var omkring 80 %. Utöver de klasser som inbjöds, deltog även andra. De var med i klassbilden för klass 8.

För musiken stod Tom Salomonsen, Helge Tallqvist och Tom Backman.  Så skapades de rätta nostalgiska musikvibbarna.

Festsalen/Jumppasalen dekorerades med gamla skolplanscher som fyndats i skolans källare. Festen blev en succé och stämningen var glad och avslappnad.  Många av oss Ågelianer var nästan rörda till tårar av kära återseenden och allmän nostalgi.

Kommentar från en deltagare:

Hej

Tack så mycket för en lyckad fest! Du och de andra aktiva hade gjort ett enormt arbete, för att få allt i ordning!

Tiden gick bara så fort och man hann int (sku int ha orka heller!) prata med alla! De har bara “surrat” i huvudet efter lördan...

Jag har gått igenom gamla skolfoton o minnen o tänkt på er alla! De var en väldig process som kom igång! Kanske ni andra har kännt lika? De var samtidigt både tungt o mycket givande, att träffas efter över 30 år! Livet är kort o vi blir bara äldre...

Skulle vår egen klass kunna träffas med jämna mellanrum, förrän vi blir för gamla? Vad tänker du o har andra önskat något sånt?

Som första gång, var det ju kiva att se även andra klasser från vår skola. I fortsättningen tycker jag att alla klasser sku ordna egna klassfester.
Vi sku få mera ut av det!

Tack ännu en gång! Hoppas vi ännu träffas!

Under festen togs en hel del bilder, bl.a. "klassfotografier" av de deltagande, var envar fick välja sin klass - eller sina klasser. 
Kanske känner du igen dina kamrater men har tappat kontakt med dem? Pröva då din lycka på den ovanlänkade Facebook -sidan! 

Uppfriska även minnet genom att bläddra igenom de gamla matriklarna!

För dig som försöker komma ihåg vem var vem och hur hen såg ut så hittade vi en klassvis deltagarförteckning som festkommittén samlade ihop.

Varje fest har sina hedersgäster och det hade även vår. På plats hade vi (närmast kameran) Camilla Pelin (Sundström), Britta Holmlund, Jan-Anders Blomqvist, Ulla Lassfolk, Reidar Klavér, Arla Holmqvist och Margareta Helenefors-Grönstrand.

Då det gäller "klasserna" plockar vi namnen från förteckningen på de närvarande under klassportetten, men har tyvärr ingen möjlighet att kontrollera om alla ställde upp med klassen. Om du vill precisera detta går det bra via e-post här (nämn då klassen det gäller!

Klass 1
Magnus Björkvall, Christel Ellenberg-Wikholm, Heidi Eriksen, Dan Hedberg, Karl-Johan Janhonen, Siv Knaappila (Blomster), Dagmar Kolehmainen (Sandqvist), Sanna Laxen (Carola Carlborg), Marica Lindh-Janhonen, Mona Nordström (Eriksson), Kerstin Nyberg, Marianne Ranta-Pantti (Huhta), Annette Stråhlman, Hans Wikholm, Michaela Wilen (Lindholm), Kim Örthen, Carola Östman (Engström)

Klass 2
Birgitta Burmeister, Margareta Fagerholm (Janhonen), Kaj Kyrklund, Tom Kytöpuro, Carita Laine (Nyholm), Rolf Lönnroth, Kristina Moisio (Pyrhönen), Birgitta Pettersson, Heidi Seren (Ekblom), Björn Stenberg,Ulf Weckström

Klass 3
Tom Backman, Mårten Björkvall, Peggy Danska (Löfman), Birgitta Forsell-Schut, Leif Holmberg, Barbro Karell (Sjöström), Maire Korhonen, Solveig Kurtén, Stig Lindström, Anne-Maj Lostedt (Fridman), John Nordblad, Torbjörn Nordblad, Lena Reijo (Kauranen), Anita Silvast-Lindström, Jim Siniketo, Barbro Sjöberg (Larsson), Eivor Sommardahl (Moring), Georg Taurén, Monika Weckström (Jernström), Kurt Westerlund, Robert Österholm

Klass 4
Stefan Ekholm, Agneta Lindevall (Henriksson),Agneta Nuorvala (Lund), Krister Nyqvist, Lars Nyqvist, Birgitta Olijslager (Saxberg), Tua Ranninen, Merja Rinne (Laine), Boris Röman, Solveig Silvast, Helge Tallqvist, Jan-Peter Treuthardt, Anne Wasström (Lindström), Harriet Vauhkonen (Sundström)

Klass 5
Lars-Eric Bergman, Christian Bäckman, Per-Johan Bäckström, Lars Carlsson, Peter Ekblom, Raoul Grönqvist, Monica Haavus (Strömsholm), Carola Holmberg (Ahlbom), Göran Johansson, Dorothea Karvonen (Linde), Kari Knutas, Raisa Korpela (Mansikkala), Martti Lehelä, Hans Liljeström, Andreas Lindell, Kaj Lindevall (Laustiola), Peter Lindström, Håkan Löfgren, Monica Löfman, Nils Michelsson, Ralf Nyman, Svea Ojanen (Keckman), Tom Oksanen, Heidi Packalén, Reijo Pekanpalo, Camilla Pelin (Sundström), Gunilla Petterson (Granqvist), Karl-Gustav Salenius, Anne Salmi (Laine), Tom Salomonsen, Tom Siniketo, Christina Stephanson (Ekblom), Max Treuthardt, Tua Wilenius (Lindström)

Klass 6
Marianne Bergman (Finnberg), Hedda Biström, Bernt-Ole Botell, Clas Peter Ellenberg, Leif-Erik Forsberg, Börje Henriksson, Gunne-May Kaustell (Pekanpalo), Carl-Olof Lindström, Mikael Lindström, Monica Löfgren, Marianne Naatti (Siniketo), Rita Nygård (Nyqvist), Mikael Nygård, Jarl-Birger Oksanen, Roger Peltonen, Örjan Sandvik, Ulf Strömsholm, Marica Söderström, Annica Söderström, Georg Tallberg, Christine Westerholm (Holmberg), John Westerholm, Viveka Winell (Jernström)

Klass 7
Jean Calais, Mona Jerkku (Dahlgren), Gunilla Johansson (Backman), Magnus Johansson, Michael Johansson, Margot Korppi (Hellman), Thomas Kreander, Kristian Lindell, Karl-Erik Lindman, Agneta Nordenstreng, Helena Selinheimo (Virtanen)

Klass 8
Lisbeth Alanko (Dölle), Kirsti Alonen (Lehelä), Ralf Anner, Britt-Inger Askelund (Strömsholm), Siv Barry (Wilkman), Inge-Maj Camara (Hamberg), Birger Dölle, Siv Feodoroff (Michelsson), Virve Forssell (Lihte), Mary-Ann Fredriksson (Axelsson), Göran Hietarinta, Marie-Louise Ingman, Maria Jansson (Lindholm), Lars-Henrik Karlsson, Camilla Kestilä (Johansson), Siv Koivisto (Öhrnberg), Atte Kotaluoto, Peik Kuuluvainen, Martin Lindell, Johan Lund, Hans Markelin, Harriet Mustonen (Piikkilä), Kerstin Nyberg (Sjöström), Eva Pietarinen (Moring), Carita Raittinen (Kumlin), Monica Skibdahl-Borgström, Carl-Gustaf Sundman, Anneli Söderlund (Rynnelä), Leif Tallqvist, Kjell Weckström, Lars-Erik Wiksten, Kaj-Ingmar Winberg


Sist men inte sämst har vi festkommittén uppställd. Det är Dagmar Kolehmainen (Sandqvist), Anita Silvast-Lindström, Eivor Sommardahl (Moring), Siv Koivisto (Öhrnberg), Camilla Pelin (Sundström), Siv Feodoroff (Michelsson), John Westerholm, Lasse Bergman, Kaj Blomster, Nisse Michelsson, Janne Treuthardt och Rolf Lönnroth som vi för tacka för festen!

 

Efter festen skrev Hedda ett kåseri i HBL

Då jag nu 2021 läser det kommer jag väl ihåg känslan då jag läste det i Husis. Hedda hittar du på bilden av klass 6.

Åggelby svenska samskola 65 år

Åggelby svenska samskolas kamratförening ordnade jubileumsfesten för skolan 1977.