.

 


 

ÅSS gamla skolkamrater emellan!

Allas vårt minne - också från skoltiden - har nog för länge sedan passerat "bäst före datumet"...


...men det gör väl ingenting för många av oss gamla Ågeli-elever hänger med, trots allt. Vårt gamla skolhus (bilden) brann ju den 15 mars 1969  dramatiskt ner, just inför studentskrivningarna, som - trots denna massiva motgång - kunde genomföras, då innehållet i rektorskansliets kassaskåp räddats undan lågorna. Se bilden av Hjalmar B. efter branden.

Tack vare de nyare delarna av skolan, som skonats från eldsvådan, kunde skolverksamheten trots utrymmesbrist fortsätta i god sämja, med hjälp av lite om- och tillbyggnadsarbete. Det var grundskolereformen, som sist nådde huvudstadsregionen 1977-1980, som slutligen avvecklade denna seglivade skola, vars verksamhet övertogs av  Åshöjdens gymnasium.


 

 

 

 

 

 

 

 

Det är kanske inte så känt, att skolan förvaltades i tiderna av Svensk Förening i Åggelby (SFiÅ), en förening som fortfarande existerar och är engagerad i frågor med anknytning till Åggelby med omnejd, t.ex. genom understöd av svenskspråkiga daghem och skolor i omgivningen.

Den här webbsidan har uppkommit spontant med stöd av några styrelsemedlemmar och tidigare ÅSS-elever verksamma inom SFiÅ och är länkad till en Facebook-sida ämnad att bli en knutpunkt för spontan kommunikation gamla ÅSS-elever emellan. Vem vet - kanske det sociala mediat kan nyttjas till detta ändamål? Uppdatering: Då denna uppdatering skrives är vi i september, 2021 och har redan 100+ forna elever som har skrivit in sig på vår Facebook -sida! Säkert några du känner och kanske har tappat kontakten med under årens lopp.

Vill du veta mera om SFiÅ så hittar du föreningens hemsida här, var även en historik om skolan finns att läsa.

 Versionuppdateringar:

Version 1.0 publicerad 25.3.2021

Version 1.1 publicerad 17.4.2021

  • Mindre ändringar i dokumenten. Nya matriklar: 1916-17, 1921-22. Uppdaterade matriklar: 1938-39, Lärarkåren 1911-1936 saknade en sida som nu uppdaterades.

Version 1.2 publicerad 17.9.2021

  • Skoltidningen Noctiluca kompleterades med 3 nya nummer.

Version 2.0 publicerad 1.3.2022

  • Klassfotografierna introduceras som en enhetlig samling

  • Insamling av bilder har initierats