.

.

  Bilder av lärarkåren.

Vad vore en skola utan lärare!

Bland bildmaterialet vi har till vårt förfogande hittar vi bilder tagna av lärarkåren. Dessutom innehåller matriklarna en förteckning på lärarna och läroplanerna som följdes 1920-1977.

Hjalmar Blomqvist

Lärarkåren 1932 

 

 

 

 

 

 

Lärarkåren 1936

Lärarna vid Åggelby svenska samskola 1958


Det här är en samlingsbild av lärarna vid Åggelby svenska samskola som tagits i någorlunda modern tid. Om någon av läsarna har nyare bild, var bussig och tag kontakt med Svensk förening i Åggelby.
Raden närmast bordet från vänster: Stina Ringbom (Nöpis), Märta Lindholm (Jumppis), Margit Calonius (Kalkonen), Brita Blomqvist (Puderdosan), Alice Malling, Seidi Wasz (Wassen), Irma Anner, Arla Pettersson, Göta Calonius (Finskis, Amalia), Harry Gayer, Holger Rajander (Adolf).
Andra raden från vänster: Holger Forsström (Kökkeli), Kezia Söderman (Södikan), Kurt Sönnerberg (Sönnis), Erik Katara, Torsten Jonsson, Harry Antsson (Masken), Tor-Olof Lindroos (Teckis, Eddie), Paul Hägglund (Skägge), Allan Lindell (fader Allan), Hjalmar Blomqvist (Rekan)

Ca. 1959

Virve Forssell (Lihte) gjorde denna karikatyr av lärarkåren och delade den till vår Facebook -sida. Den är så bra att den absolut hör hemma hör i galleriet (med Virves tillåtelse, förståss)!

1976-77