.

 

 

 

 

Historik

Här kan du läsa lite om föreningens historik och hur den tangerar Åggelby. Vi vill inte påstå att allt vi här skriver är en absolut sanning. Vi strävar till att återge det vi berättar så sant vi vet det. Men vi kan ju fela, och därför tar vi gärna emot kommentarer, tillägg och korrigeringar. Dessa kan du, kära läsare, skicka oss per epost till svenskforeningiaggelby@gmail.com

Som källmaterial har vi använt skrivelser som tillkommit under årens lopp. Främst gäller det en historik, som tagits fram till föreningens 75 -års jubileum. Det du kan läsa här är alltså en historia innehållande många namn och referenser till livet i Åggelby då det begav sig. 

Tiden efter 1984 är inte lika väl sammanställd. Vi tänker att vi i sinom tid kan tillfoga berättelser om vad som har hänt under föreningens fortsatta tillvaro från 1984 fram till nutid. Kanske vill du bidraga med material och minnen? Skicka då gärna dessa via epost-adressen ovan så går vi igenom dem och fogar dem till denna sida för att kunna läsas av andra.

För att bilda en struktur och underlätta läsandet delar vi in historiken i följande underrubriker som du kan läsa härunder:

Föreningshistoriken baserar sig på en historik föreningen lät trycka till sin 75-års festlighet. Den är nu återgiven i digitalt formatför alla att läsa.

Vi har samlat in matrial angående Societetshuset historia. Socis har ju varit anknytet till vår verksamhet och är en central plats för föreningslivet i Åggelby

Vi har samlat in historisk allmän information skriven om skolan.

Tillsamman med Oulunkylä -seura ordnade vi en utställning på biblioteket i Åggelby. Titta gärna på materialet vi ställde ut och jobbade med.

 För forna elever i Åggelby Svenska Samskola

Vi har lagt ut en hemsida för forna elever i ÅSS (https://aggelby.fi/elever/). Sidan finns till för att ha en ankarplats för oss, som har knytningar till skolan. På sidan hittar du bl.a. bilder av lärarkåren samt det senaste gemensamma mötet, som ordnades hösten 2004. Dessutom hittar du där de flesta årsberättelserna/matriklarna samt en handfull av konventstidningen Noctilucas nummer.

Som en nyhet introducerar vi i mars 2022 en samling av klassfotografier samlade via nedan nämnda Facebook-sidan och ordnade enligt läseår. Tillsammans med matriklarna bildar klassfotona en fin källa åt dem, som vill ta sig tillbaka till skoltiden och minnas sina ungdomsår. Du hittar klassfotografierna här.

Klicka  här för att komma fram till sidan, var du även hittar en länk till den nyinrättade Facebook -gruppen för forna elever.

Några önskemål angående material du skickar

Skriv gärna om saker av allmänt intresse för vänner av Åggelby. Om du bifogar fotografier så önskar vi att du med varje foto berättar mera om vad det föreställer och vem som eventuellt syns på bilden. Det ger ju så mycket mera då man tittar på en bild om man vet vad den föreställer.

Vi nås bäst på e-post här!