.

 

 

 

 


Svensk Förening i Åggelby r.f. är en helt svenskspråkig förening med 100-åriga anor. Vi vill samla personer som önskar vårda och utveckla den svenskspråkiga kulturen i Åggelby med omnejd och arrangera trivsamma träffar.

 Senast uppdaterat:
2024-06-03: Aktuellt: Spara dagen för höstens teaterbesök "Matilda"
2024-05-29: Aktuellt: Intresserade deltagare till Yles valprogram 3/6 sökes.
2024-04-14: Aktuellt: Medlemsbrev 2/2024 är postat och publicerat
2024-03-30: Aktuellt: Årsmötets protokoll
2024-03-25: Kontakter: 2023 kontaktuppgifter uppdaterade
2024-03-11: Aktuellt: Medlemsbrev 1/24
2024-03-04: Aktuellt: Kallelsen till årsmötet 21/3 är skickad och publicerad
2024-02-15: Aktuellt: Kontakter: Föreningens stadgar, vilka behandlades på det extra föreningsmötet 24/1 har nu registrerats av myndigheterna och ersatt de tidigare.
2024-01-27: Aktuellt: Det extra föreningsmötet har hållits
2024-01-17: Aktuellt: Socis öppnar dörrarna igen.
2024-01-05: Aktuellt: Kallelse till extra föreningsmöte 24/1 publicerad
2024-01-05: Aktuellt: Det nya året introduceras och det gamla har flyttats till de tidigare aktuella årens sidor.
2023-12-14: Aktuellt; Anmälningar: Vårens teaterföreställning blir Figaros bröllop 28/2. Alla biljetter är bokade (8/1).
2023-12-03: Aktuellt: Dags att söka understöd för år 2024