.Svensk Förening i Åggelby r.f. är en helt svenskspråkig förening med 100-åriga anor. Vi vill samla personer som önskar vårda och utveckla den svenskspråkiga kulturen i Åggelby med omnejd och arrangera trivsamma träffar.

 Senast uppdaterat:

Med år 2021 intågande ändrar den aktuella sidan så, att det blir enklare att titta på tidigare års aktualiteter. Samtidigt rensas informationen om det senaste uppdateringarna så, att vi även där fokuserar på året 2021.

Här är de senaste uppdateringarna som snart försvinner även de från listan. Samtliga kan ses i aktualitetshistorien.

2020-12-09: Aktuellt; Stadsplaneinformation. 2020-11-27: Aktuellt; Bidragsansökningar för 2021.


- - - - -