.

 

 

 

 


Svensk Förening i Åggelby r.f. är en helt svenskspråkig förening med 100-åriga anor. Vi vill samla personer som önskar vårda och utveckla den svenskspråkiga kulturen i Åggelby med omnejd och arrangera trivsamma träffar.

 Senast uppdaterat:
2023-03-15: Aktuellt, Kalendern: Kallelsen till årsmötet 30/3 är postat
2023-03-02: Aktuellt: Medlemsbrev 2/2023 samt Anmälningar: Blankett för exkursion 13/5 postade.
2023-02-25: Kontakter: Ett formulär för medlemskapsansökningar lades in
2023-02-21: Anmälningar: Samtliga biljetter till Evigt ung är nu bokade.
2023-02-08: Aktuellt: Medlemsbrev 1/2023 publicerat;
2023-01-26: Anmälningar: Evigt ung -bokningsblanketten är nu öppnad.
2023-01-03: Aktuellt: År 2023 introduceras, 2022 har flyttats till de tidigare årens sidor.