.


Svensk Förening i Åggelby r.f. är en helt svenskspråkig förening med 100-åriga anor. Vi vill samla personer som önskar vårda och utveckla den svenskspråkiga kulturen i Åggelby med omnejd och arrangera trivsamma träffar.

 Senast uppdaterat:
2021-02-26: Aktuellt: Socis stängt åtminstone till slutet av mars pga Corona-läget.
2021-02-10: Aktuellt: Staden informerar om planer i Grindbacka.
2021-01-24: Aktuellt: Info om OmaStadi -projektet.
2021-01-18: Historik; Information på Åggelby Svenska Samskola är inkluderad. 
2020-12-09: Aktuellt; Bidragsansökningar för 2021.


- - - - -