.

 

 

 

 


Svensk Förening i Åggelby r.f. är en helt svenskspråkig förening med 100-åriga anor. Vi vill samla personer som önskar vårda och utveckla den svenskspråkiga kulturen i Åggelby med omnejd och arrangera trivsamma träffar.

 Senast uppdaterat:
2021-05-14: Aktuellt: Socis har stängt till slutet av maj.
2021-05-10: Anmälningar: Next to normal -teaterföreställningen är nu öppnad för anmälningar.
2021-05-07: Anmälningar: Anmälningsformuläret för utfärden till Västra Nyland 28.8 är nu öppnad.
2021-05-05: Aktuellt: Medlemsbrev 2/2021 är skickat och publicerat.
2021-03-31: Historik: En länk till den nypublicerade sidan om Åggelby Svenska Samskola och därtill hörande Facebook -grupp är framlagd.
2021-03-08: Aktuellt: Medlemscirkulär 1/2021 är publicerat.
2021-02-26: Aktuellt: Socis stängt åtminstone till slutet av mars pga Corona-läget.
2021-02-10: Aktuellt: Staden informerar om planer i Grindbacka.
2021-01-24: Aktuellt: Info om OmaStadi -projektet.
2021-01-18: Historik; Information på Åggelby Svenska Samskola är inkluderad.