.

 

 

 

 


Svensk Förening i Åggelby r.f. är en helt svenskspråkig förening med 100-åriga anor. Vi vill samla personer som önskar vårda och utveckla den svenskspråkiga kulturen i Åggelby med omnejd och arrangera trivsamma träffar.

 Senast uppdaterat:
2023-01-26: Anmälningar: Evigt ung -bokningsblanketten är nu öppnad.
2023-01-03: Aktuellt: År 2023 introduceras, 2022 har flyttats till de tidigare årens sidor.