SVENSK FÖRENING I ÅGGELBY

 Svensk Förening i Åggelby r.f. är en helt svenskspråkig förening med 100-åriga anor. Vi vill samla personer som önskar vårda och utveckla den svenskspråkiga kulturen i Åggelby med omnejd och arrangera trivsamma träffar.

 Senast uppdaterat: 2020-10-22: AnmälnimgarSvenska dagens fest 6/11 ordnas främst strömmad på nätet. Mera informtion tillkommer under Aktuellt.  2020-10-18: Anmälningar: Vi har lagt upp en liten historik över utförder och teaterstycken vi har gjort eller besökt under de senaste åren. Du hittar dem under Anmälningar i rubriken.


- - - - -