.

 

 

 

 


Kontakta oss på Svensk Förening i Åggelby!

Vi är en helt svenskspråkig förening med 100-åriga anor. Vi vill samla personer som önskar vårda och utveckla den svenskspråkiga kulturen i Åggelby med omnejd och arrangera trivsamma träffar. Tag kontakt och kom med! 

Möt oss på facebook!

 

Kontaktuppgifter:

Ordförande: John Westerholm; Telefon 044-98 23 878

Sekreterare: Nils Michelsson; e-post: svenskforeningiaggelby@gmail.com

Torsdagsträffar: Nils Michelsson; Telefon 0500-702217

Bridge: Johan Holmgren; Telefon 0500-757003

 


Din e-mejl adress

Om du som medlem inte ännu har meddelat oss din e-mejl adress så gör det genom att skicka ditt namn och adressen till svenskforeningiaggelby@gmail.com

Skicka oss ett meddelande

Vill du ha ett svar
Skriv siffran 10 med bokstäver:


LÄNKAR

NORR OM STAN hittar du här https://nos.fi/
Läs även NoS publikationer: 


OULUNKYLÄ-SEURA hittar du här https://kaupunginosat.net/oulunkyla/oulunkyla_seura/seura_esittely.htm

FINLANDS SVENSKA HEMBYGDSFÖRBUND hittar du här https://hembygd.fi/start/

STADSSTIGAR I HELSINGFORS hittar du här: https://nos.fi/finland100/stigar/

SVENSKA FOLKSKOLANS VÄNNER hittar du här: https://sfv.fi/sv/hem/

SYDKUSTEN LANDSKAPSFÖRBUND hittar du här: https://www.sydkusten.fi/sv/start/

KOTTBY-SÄLLSKAPET hittar du här (med deras nya Kottbysång): 
https://kaupunginosat.fi/kottby/kottbygangets-kottbysang/

Fritid på svenska hittar du här: https://fritid.fi/

Luckans seniornätverksamhet hittar du här: https://helsingfors.luckan.fi/seniornatverket/

Lite extra hittar du här.