.

 

 

 

 


Kontakta oss på Svensk Förening i Åggelby!

Vi är en helt svenskspråkig förening med 100-åriga anor. Vi vill samla personer som önskar vårda och utveckla den svenskspråkiga kulturen i Åggelby med omnejd och arrangera trivsamma träffar. Tag kontakt och kom med! 

 Möt oss även på facebook!

Kontaktuppgifter:

Ordförande: Micke Nygård; Telefon 044-98 23 878

Sekreterare: Nina Eklund; e-post: svenskforeningiaggelby@gmail.com

Torsdagsträffar: Nils Michelsson; Telefon 0500-702217

Bridge: Johan Holmgren; Telefon 0500-757003

Föreningens konto: Nordea FI54 2221 2000 0745 39

 

Medlemsärenden

Vi upprätthåller följande register:

  • Medlemsregister över alla föreningens medlemmar och används för postning av medlemsärenden

i enlighet med föreskrifterna i GDPR.

Läs mera om GDPR här: 
/Site/Data/3075/Files/Hemsidan/GDPR%20factsheet.pdf

Registerbeskrivningar:
Medlemsregistrets beskrivning

Föreningens sekreterare sköter våra medlemsärenden och kan kontaktas via e-postadressen härunder angående information i ovannämnda register.

Föreningens stadgar

Stadgar är senast uppdaterad 15.2.2024 och kan läsas här.

Föreningens FO-nummer är 0117030-0.

Anhåll att bli medlem i föreningen

Som medlem i föreningen kommer du med i verksamheten, får regelbundet e-post om föreningen samt drar nytta av förmåner i den verksamhet vi arrangerar.

Din medlemskapsansökning (se blanketten nedan) behandlas av föreningens styrelse under sitt nästa ordinarie möte och beslutet meddelas dig på den e-postadress som du har angivit i ansökningen.

En årlig medlemsavgift tillkommer. Avgiften för kommande kalenderår bestäms av årsmötet.
Under 2024 och 2025 är medlemsavgiften 10€.

Din medlemskapsansökan till Svensk Förening i Åggelby

Skriv siffran 4 med bokstäver:


Din e-mejl adress

Om du som medlem inte ännu har meddelat oss din e-mejl adress så gör det genom att skicka ditt namn och adressen till svenskforeningiaggelby@gmail.com

 

Skicka oss ett meddelande

Vill du ha ett svar
Skriv siffran 2 med bokstäver:


LÄNKAR

NORR OM STAN hittar du här https://nos.fi/
Läs även NoS publikationer: 


OULUNKYLÄ-SEURA hittar du här https://kaupunginosat.net/oulunkyla/oulunkyla_seura/seura_esittely.htm

FINLANDS SVENSKA HEMBYGDSFÖRBUND hittar du här https://hembygd.fi/start/

STADSSTIGAR I HELSINGFORS hittar du här: https://nos.fi/finland100/stigar/

SVENSKA FOLKSKOLANS VÄNNER hittar du här: https://sfv.fi/sv/hem/

SYDKUSTEN LANDSKAPSFÖRBUND hittar du här: https://www.sydkusten.fi/sv/start/

KOTTBY-SÄLLSKAPET hittar du här (med deras nya Kottbysång): 
https://kaupunginosat.fi/kottby/kottbygangets-kottbysang/

GAMMELSTADENS UNGDOMSFÖRENING (Guffenhittar du här:
https://www.guffen.fi/svenska/aktuellt/

Fritid på svenska hittar du här: https://fritid.fi/

Luckans seniornätverksamhet hittar du här: https://helsingfors.luckan.fi/seniornatverket/

Lite extra hittar du här.