SVENSK FÖRENING I ÅGGELBY

 

Startsidan   Tidigare år   Kalendern   Anmäl dig

 

Aktuellt om vår verksamhet och Åggelby-nejden

Aktuella ämnen och händelser presenteras härunder. Se även detaljerade uppgifter, datum och klockslag under Kalendern.

Din e-mejl adress

Om du som medlem inte ännu har meddelat oss din e-mejl adress så gör det genom att skicka ditt namn och adressen till svenskforeningiaggelby@gmail.com

Stadsplanen för Dammen uppdateras

Staden har uppdaterat stadsplanen för Dammen norr om Ståthållarvägen och öster om Åggelby idrottspark. Se närmare på den finskspråkiga beskrivningen:

 

Åggelby på 1600-talet

Jag råkade se en artikel på HS som kanske intresserar:
 


 

Fotografitavlan Åggelby Skyddskårshus invigning har donerats till Helsingfors stadsmuseum

Känner du igen någon från fotografierna? Skicka i så fall namnen på personer du känner igen så vidareförmedlar vi dem till Helsingfors stadsmuseum. Ange gärna vilket fotografi och vem på fotografiet du känner igen, t.ex. "Andra från vänster på fotografi #2 är N.N." eller "Prästen är N.N."! Bilderna är numrerade för hand och den syns bäst i förstoringarna nedan.

Länk till e-postmeddelande.

Lite bakgrund om tavlan https://kaupunginosat.net/oulunkyla/historia/suojeluskunta_r.htm

Förstoringar av tavlans bilder:

/Site/Data/3075/Files/FB2D26E6-0F03-4897-856D-6559C0C80C78.jpeg
/Site/Data/3075/Files/41D359FF-BDE0-4D23-B7EF-505F42DDD7E9.jpeg
/Site/Data/3075/Files/F33511CF-2C05-4BC6-9D94-765DE1F34E68.jpeg
/Site/Data/3075/Files/0BD329FC-382E-4F92-891C-880F84BFA5CD.jpeg
/Site/Data/3075/Files/4D7A3496-5132-413D-8C11-04797F7D88A9.jpeg
/Site/Data/3075/Files/14856F15-E67E-4CA5-A5A2-1F55B0719205.jpeg

Uppsatstävling för lågstadierna är avgjord

Svensk Förening i Åggelby har på sedvanligt vis ordnat en uppsatstävling för eleverna i årskurs 6 i Kottby, Månsas och Staffansby lågstadieskolor. Eleverna premierades vid vårfesten med stipendier ut Britta Holmlunds stipendiefond.

Här är vinnarna och deras uppsatser!

Oliver Gustafsson från Månsas lågstadieskola
/Site/Data/3075/Files/Min%20hembygd/min%20hembygd%2C%20mansas%20oliver%20gustafsson%20baggboele%202020.pdf

Leonard van de Brugge från Staffanby lågstadieskola
/Site/Data/3075/Files/Min%20hembygd/leonard%20min%20hembygd%2C%20staffansby%202020.pdf

Kia Laurla från Kottby lågstadieskola
/Site/Data/3075/Files/Min%20hembygd/hembygd%20kia%20laurla%20kottby%202020.pdf

Ett stort grattis och tack till alla som deltog i uppsatstävlingen.

Medlemscirkulär 3/2020                                      


Bästa medlem!

Som tidigare meddelats är vår verksamhet lagd på is fram till dess att läget normaliserats. Vi har i alla fall slagit fast plats och datum för vårt årsmöte 2020. Det blir i stora salen på Socis i Åggelby, onsdagen den 26 augusti kl. 18.00. Separat kallelse till årsmötet skickas ut i normal ordning. Ifall mötet inte kan ordnas som ett fysiskt möte så hålls det digitalt.

Vi har däremot beslutat att uppskjuta utfärden till västra Nyland till våren 2021. Vi skickar då ut en ny inbjudan.

Vad gäller vår övriga verksamhet, dvs. bridgeklubben och torsdagsträffarna, återkommer vi när deras verksamhet återupptas.

Med vänlig hälsning

Svensk Förening i Åggelby
Kenneth Nykvist
Ordförande


Corona-virusets inverkan på vår verksamhet

Helsingfors-hjälpen inledde sin verksamhet

Läs mera på den här länken.

Föreningens utfärd till Västra Nyland den 16 maj 2020

Utfärden till Västra Nyland framskjuts till nästa vår, närmare tidpunkt meddelas senare.

Årsmötet torsdagen den 26 mars 2020

Mötet ordnas 26/8/2020 såsom omständigheterna det tillåter. 
 

Uppvaktning vid Åggelby hjältegravar

Uppvaktningen inhiberas.  
 

Helen planerar pelletsvärmeverk i Dammen

Ett nytt pelletvärmeverk planeras brevid det nuvarande värmeverket. Tomtens avsedda användningsmål förblir oförändrad.

Se stadsplanen i länken (på finska).
Se den tidigare Helen-länken här

Stadsplanen för Åggelby Torg 1

Staden har lagt fram sitt detaljplaneförslag till Åggelby, Dammen, Åggelbytorget 1 och detta kan ses 3.3.–1.4.2020 på denna länk. 

Känner du till Sydkusten?

Är du intresserad av att läsa mera om vad Sydkustens landskapsförbund har att bjuda kan du läsa in dig på hemsidan https://www.sydkusten.fi/sv/start/.

Ur sidan framgår bl.a. följande: 

Sydkustens landskapsförbund r.f. upprätthålls av 16 tvåspråkiga kommuner i södra Finland. Förbundets uppdrag är att stöda medlemskommunernas arbete för kvalitativ service på svenska inom utbildning och kultur.

Sydkusten bevakar frågor som har särskild betydelse för den finlandssvenska befolkningen, genomför projekt och tar initiativ till utredningar som är till nytta för invånarna på verksamhetsområdet. Förbundet är en sakkunnig-, samarbets-, projekt- och sekreterarorganisation som skapar och upprätthåller nätverk och samarbetar med myndigheter och andra organisationer.

I verksamheten ingår att upprätthålla Sydkustens ordkonstskola samt ett eftisnätverk i Svenskfinland. Fortbildning och seminarier för bl.a. dagvårds- och eftispersonal ordnas regelbundet. Sydkusten är aktivt med och driver olika projekt inom utbildning och kultur på svenska.

 

Dags att söka understöd för år 2020!

Sätt en guldkant på verksamheten genom understöd från Svensk Förening i Åggelby. Föreningen kan ge understöd åt svenskspråkiga aktörer i Åggelby med omnejd i nordöstra Helsingfors. Föräldraföreningar, Hem och skola, klasser, dagisar och andra föreningar är exempel på sammanslutningar som kan ansöka om understödet. Skicka in ansökningar (plan för verksamheten + budget + bankkonto) per e-post till svenskforeningiaggelby@gmail.com före den 15 februari 2020. OBS! Om din sammanslutning fått understöd av oss år 2019, kolla att det är redovisat. Utan redovisning, inget nytt understöd.

De som blir beviljade understöd meddelas i början av april 2020. Fråga gärna, antingen via e-post adressen eller telefon 044-98 23 878. De som beviljats understöd för 2020 skall inom samma år  presentera en ekonomisk redovisning till Svensk Förening i Åggelby.

Lokaltidningen Oulunkyläinens första nummer (1/2020) för året har utkommit. Har du inte fått den hemburen så finns den på biblioteket, på Socis eller på Musta-Pekka. Kan också läsas digitalt på issuu.com/oulunkylainen   http://issuu.com/oulunkylainen

Gammelstadens Ungdomsförening (GUF) ordnar Föreningens dag 5.2 i Bergshyddan.

Se bilagan för närmare information.

I det stora land​skapet på Svenska Teatern 24.1. 

Svensk Förening har reserverat biljetter till I det stora landskapet på Svenska Teatern fredag 24.1.2020, kl. 18.00. I det stora landskapet är en sprakande musikteaterföreställning och en poetisk familjeberättelse. Pjäsen är ett samarbete mellan Svenska Teatern och DuvTeatern. Läs mera på svenskateatern.fi. 

Föreställningen kostar 20 euro för medlemmar och 30 euro för icke-medlemmar. Antalet biljetter är begränsat och biljetterna säljs i anmälningsordning, medlemmar har förtur. Föreningen bjuder på bubbel i pausen. Anmälningar på denna sida, till ordförande Kenneth Nykvist tel: 044-98 23 878 eller e- post: svenskforeningiaggelby@gmail.com.


Lokaltidningen Oulunkyläinens sista nummer (6/2019) för året har utkommit. Har du inte fått den hemburen så finns den på biblioteket, på Socis eller på Musta-Pekka. Kan också läsas digitalt på issuu.com/oulunkylainen   http://issuu.com/oulunkylainen

 


  Du kan även blädda i tidigare års aktualiteter.

Du hittar oss på Facebook med "Svensk Förening i Åggelby"

 


- - - - -