.

 

 

 

 

Aktuellt om vår verksamhet och Åggelby-nejden

Aktuella ämnen och händelser presenteras härunder. Se även detaljerade uppgifter, datum och klockslag under Kalendern.

2021

Medlemsbrev 3 ​​​Helsingfors 26 juli 2021

Kallelse till årsmöte 

Till alla medlemmar i Svensk Förening i Åggelby!

Pandemin har ännu inte släppt sitt grepp om oss men vi vill tro på bättre tider och kör i gång verksamheten i augusti 2021. Vi inom föreningen är noga med att följa med myndigheternas rekommendationer och ber om överseende ifall ändringar sker på grund av förändringar i smittosituationen. 

Åggelby 100 år 

Det har i år gått 100 år sedan Åggelby avskildes från Helsinge och bildade en egen kommun. I samband med hundraårsfirandet har Svensk Förening tillsammans med Oulunkyläseura en minnesutställning på Åggelby bibliotek med bilder från ett svunnet Åggelby. Utställningen visas under hela augusti månad. 

Årsmötet 
Ett försenat årsmöte hålls i Stora salen på Socis i Åggelby, torsdagen den 26 augusti 2021 kl. 18.00. Vid mötet ingen traktering, endast sedvanliga årsmöteshandlingar. 

Föreningens utfärd till Västra Nyland 

Välkomna med på sensommarens utfärd 28.8.2021 till Finlands industriella vagga!

Vi får ta del av Västra Nylands historia samt natur- och kulturlandskap. Färden går via Lojo, Sammatti, Karislojo och Antskog till Fiskars och vidare via Pojo och Ekenäs. 

 Under resan besöker vi Lojo kyrka, Fiskars museum samt bekantar oss närmare med Fiskars under ledning av en lokal guide. Lunch intas på Fiskars Wärdshus. På återfärden besöker vi Raseborgs slottsruin, och om tiden medger återvänder vi längs Kungsvägen via Fagerviks bruk.  

 Avgången sker från Åggelby torg kl. 9.00 dit vi återvänder ca kl. 17. Exkursionsavgiften för medlemmar är 40 €, för icke-medlemmar 65 €. Avgiften betalas kontant vid avfärd. Deltagarantalet begränsas till 30 personer.

 Menyn på Fiskars Wärdshus blir klar först i augusti. Vi kontaktar då var och en som anmält sig för resan och ber dig välja maträtt. Samtidigt ska du informera oss om eventuella matallergier. 

 Vi ber dig anmäla intresse för att delta i utfärden senast fredagen den 6.8.2021 per e-post (svenskforeningiaggelby@gmail.com) eller via hemsidans anmälningsblankett (https://aggelby.fi/sv/anmal/).

Next to Normal på Svenska Teatern 19.11.

Det återstår ännu några platser till Next to Normal av Brian Yorkey och Tom Kitt den 19 november kl. 19 på Svenska Teatern. Biljetterna kostar 50 för medlemmar i Svensk Förening och 80 för icke-medlemmar. Bindande anmälningar fram till och med 30.9. via aggelby.fi. Medlemmar har förtur.

Mary Poppins på Svenska Teatern 18.2.2022

Mary Poppins, som flyttats fram ett flertal gånger, blir äntligen av den 18 februari 2022. Föreställningen är på Svenska Teatern kl. 18.30. Biljettpriset är 50 för medlemmar och 82 för icke-medlemmar. Bindande anmälningar på aggelby.fi fram till och med 15.10. Medlemmar har förtur. 

Bridge och Torsdagsträffarna

Både bridgen och torsdagsträffarna är inhiberade tills vidare. Vi meddelar så fort vi kan återuppta verksamheten. 

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften för 2021 är 10 € enligt beslut på föreningens årsmöte 2020. Medlemsavgiften betalas in på föreningens konto Nordea FI54 2221 2000 0745 39 senast den 31 maj. 


Hemsidan www.aggelby.fi

De allra senaste nyheterna om föreningen och Åggelby hittar du på vår hemsida www.aggelby.fi eller på vår facebooksida, Svensk Förening i Åggelby. 

Notera också att vi skapat en facebooksida för alla dem som gått i Åggelby Svenska Samskola, se https://www.facebook.com/groups/125057526167102/
Se även hemsidan för forna elever: https://aggelby.fi/elever/

Med vänlig hälsning
Kenneth Nykvist

ordförande

Uppsatstävlingen för lågstadierna är avgjord

Svensk Förening i Åggelby har på sedvanligt vis ordnat en uppsatstävling för eleverna i årskurs 6 i Kottby, Månsas och Staffansby lågstadieskolor. Eleverna premierades vid vårfesten med stipendier ut Britta Holmlunds stipendiefond.

Här är vinnarna och deras uppsatser!

  • Tibet Meltio, Kottby lågstadieskola - läs här!
  • Edward Lehto, Månsas lågstadieskola - läs här!
  • Nellie Eklöf, Staffansby lågstadieskola - läs här!

Ett stort grattis och tack till alla som deltog i uppsatstävlingen.

Socis håller stängt till slutet av maj.

Det rådande Corona-läget har tvingat staden att ytterligare förlänga Socis stängning till slutet av maj månad. I praktiken betyder detta, att varken vår torsdagsklubb eller bridgeverksamhet där kan ännu köra i gång.

Svensk Förening i Åggelby r.f.                                                        Medlemsbrev 2/2021

Till alla medlemmar i Svensk Förening

Våren i Coronavirusets tecken är snart tillända och dessbättre verkar det som om samhället kan återgå till ett normalläge igen. Det här gör att vi i styrelsen vågar oss på att planera kommande verksamhet. Vi hoppas att vi kan fullfölja planerna utan att behöva revidera dem.

Årsmötet
Ett försenat årsmöte kommer att hållas i Stora salen på Socis i Åggelby, torsdagen den 26 augusti 2021 kl. 18.00.

Föreningens utfärd till Västra Nyland
Välkomna med på sensommarens utfärd 28.8.2021 till Finlands industriella vagga!
Vi får ta del av Västra Nylands historia samt natur- och kulturlandskap. Färden går via Lojo, Sammatti, Karislojo och Antskog till Fiskars och vidare via Pojo och Ekenäs.

Under resan besöker vi Lojo kyrka, Fiskars museum samt bekantar oss närmare med Fiskars under ledning av en lokal guide. Lunch intas på Fiskars Wärdshus. På återfärden besöker vi Raseborgs slottsruin, och om tiden medger återvänder vi längs Kungsvägen via Fagerviks bruk.

Avgången sker från Åggelby torg kl. 9.00 dit vi återvänder ca kl. 17. Exkursionsavgiften för medlemmar är 40 €, för icke-medlemmar 65 €. Avgiften betalas kontant vid avfärd. Deltagarantalet begränsas till 30 personer.

Menyn på Fiskars Wärdshus blir klar först i augusti. Vi kontaktar då var och en som anmält sig för resan och ber dig välja maträtt. Samtidigt ska du informera oss om eventuella matallergier.

Vi ber dig anmäla intresse för att delta i utfärden senast fredagen den 6.8.2021 per e-post (svenskforeningiaggelby@gmail.com) eller via hemsidans anmälningsblankett (aggelby.fi/sv/anmal/).

Teaterbesök

Vi har två teaterbesök inplanerade för hösten och nästa vinter. Vi har reserverat biljetter till pjäsen Next to normal på Svenska Teatern den 19.11. kl. 19.00. Next to Normal är en musikal från 2008 med manus och sångtexter av Brian Yorkey och musik av Tom Kitt. I huvudrollen på Svenska Teatern ser vi Maria Ylipää. Regi av Markus Virta. Se vidare svenskateatern.fi. 

Vi meddelar senare när det går att reservera biljetter. 

Vi har också bokat oss för Mary Poppins men den kommer upp först på nästa års sida. Mera om den senare.

Bridge och Torsdagsträffarna
Både bridgen och torsdagsträffarna är inhiberade tills vidare. Vi meddelar så fort vi kan återuppta verksamheten.

Uppsatstävling för lågstadierna
Svensk Förening i Åggelby ordnar på sedvanligt vis en uppsatstävling för eleverna i årskurs 6 i Kottby, Månsas och Staffansby lågstadieskolor. Eleverna premieras vid vårfesten med stipendier ut Britta Holmlunds stipendiefond.


Medlemskap
Medlemsavgiften för 2021 är 10 € enligt beslut på föreningens årsmöte 2020. Medlemsavgiften betalas in på föreningens konto Nordea FI54 2221 2000 0745 39 senast den 31 maj.

Hemsidan www.aggelby.fi
De allra senaste nyheterna om föreningen och Åggelby hittar du på vår hemsida www.aggelby.fi eller på vår facebooksida, Svensk Förening i Åggelby.
Notera också att vi skapat en facebooksida för alla dem som gått i Åggelby Svenska Samskola, sewww.facebook.com/groups/125057526167102/

Med vänlig hälsning
Kenneth Nykvist
ordförande

Svensk Förening i Åggelby r.f.                                                        Medlemscirkulär 1/2021


Bästa medlem!

Ett nytt år med Svensk Förening har börjat. Vi sänder här en kort information om vår verksamhet, som också i år styrs helt av Covid19-situationen.

Årsmötet
Föreningens stadgeenliga årsmöte bör hållas inom mars månad enligt våra statuter. Tyvärr är vi tvungna att skjuta på det tills Covid19-situationen tillåter det. Närmare information senare.

Föreningens utfärd till Västra Nyland
Vi planerar för en utfärd till västra Nyland i slutet av sommaren. Närmare om resan senare.

Bridge och Torsdagsträffarna
Både bridgen och torsdagsträffarna är inhiberade tillsvidare. Vi meddelar så fort vi kan återuppta verksamheten.

Uppsatstävling för lågstadierna
Svensk Förening i Åggelby ordnar på sedvanligt vis en uppsatstävling för eleverna i årskurs 6 i Kottby, Månsas och Staffansby lågstadieskolor. Eleverna premieras vid vårfesten med stipendier ut Britta Holmlunds stipendiefond.

Medlemskap
Medlemsavgiften för 2021 är 10 € enligt beslut på föreningens årsmöte 2020. Medlemsavgiften betalas in på föreningens konto Nordea FI54 2221 2000 0745 39 senast den 30 april.

Hemsidan www.aggelby.fi
De allra senaste nyheterna om föreningen och Åggelby hittar du på vår hemsida www.aggelby.fi eller på vår facebooksida, Svensk Förening i Åggelby.

Med vänlig hälsning
Kenneth Nykvist
ordförande

Socis håller stängt åtminstone till slutet av mars.

Det rådande Corona-läget tvingar staden att förlänga Socis stängning till slutet av mars månad. I praktiken betyder detta, att varken vår torsdagsklubb eller bridgeverksamhet där kan ännu köra i gång.

Pro Patria -minnestavlan i Åggelby gamla träkyrka

Alla som har besökt kyrkan har säkert sett en minnestavla över stupade elever från Åggelby Svenska Samskola under krigen 1939-1944. Tavlan fanns ursprungligen i gymnastiksalen i skolan så alla forna ÅSS-elever har sett den varje morgon vid morgonsamlingen. I och med att skolan och skolhuset avvecklades flyttades tavlan till kyrkan. För att ge ett perspektiv och historia på tavlan ordnade SFiÅ att en minnesplakett till den sattes upp i fjol. 

Men vilken historia ligger bakom tavlan? 

Det råkade sig att då vi gick igenom våra arkiv stötte på en förklaring till varför tavlan kom till. Förklaringen hittades i skolans årsmatrikel från år 1951 var det står följande:


 

Då vi tittade på materialet vi förvaltar hittade vi på en student-förteckning från 1911-1936 bilder på tre av dem på Pro Patria -tavlan. Varför då inte ge ett ansikte åt på namn på tavlan!


 

Staden informerar om planer

Som vanligt på finska.

Oulunkylä, Veräjämäki: 

  • Larin Kyöstin tie välillä Maexmontaninpuisto – Jokiniementie
  • Larin Kyöstin polku
  • Veräjänaukio
  • Veräjänporras
  • Jokiniementie välillä korttelin 28008 tontti 2 - Runoilijanpuisto 

Se närmare på stadens hemsida:

 

Vi var med i stadens OmaStadi -projekt, men har nu dragit tillbaka vårt förslag

Staden stöder lokalverksamhet genom att årligen köra i gång och finansiera med projekt som föreslagits av lokalföreningar. I år har vi lagt in ett bidrag som har blivit godkänt som en kandidat till fas 2 av processen.

Efter en tids närmare studie av vad staden förusätter sig av oss beslöt vi, att denna verksamhet inte faller inom ramen för vad föreningen bör syssla med och drog oss 4/3/2021 ur verksamheten.

Du vill kanske notera följande planerade aktiviteter för våren 2021 i din kalender

Medlemscirkulär 1/2021 torde publiceras i februari.

Årsmötet är inprickat till 25/3 på Socis.

Torsdagsträffarna och Bridgespelet är fortfarande i stå tills corona-restriktionerna lättar.

Dags att söka understöd för år 2021!

Sätt en guldkant på verksamheten genom understöd från Svensk Förening i Åggelby. Föreningen kan ge understöd åt svenskspråkiga aktörer i Åggelby med omnejd i nordöstra Helsingfors. Föräldraföreningar, Hem och skola, klasser, dagisar och andra föreningar är exempel på sammanslutningar som kan ansöka om understödet. Skicka in ansökningar (plan för verksamheten + budget + bankkonto) per e-post till svenskforeningiaggelby@gmail.com före den 15 februari 2021. OBS! Om din sammanslutning fått understöd av oss år 2020, kolla att det är redovisat. Utan redovisning, inget nytt understöd.

De som blir beviljade understöd meddelas i början av april 2021. Fråga gärna, antingen via e-post adressen eller telefon 044-98 23 878. De som beviljats understöd för 2021 skall inom samma år  presentera en ekonomisk redovisning till Svensk Förening i Åggelby.