.

 

 

 

 

Aktuellt om vår verksamhet och Åggelby-nejden

Aktuella ämnen och händelser presenteras härunder. Se även detaljerade uppgifter, datum och klockslag under Kalendern.

2021

Svensk Förening i Åggelby r.f.                                                        Medlemscirkulär 1/2021


Bästa medlem!

Ett nytt år med Svensk Förening har börjat. Vi sänder här en kort information om vår verksamhet, som också i år styrs helt av Covid19-situationen.

Årsmötet
Föreningens stadgeenliga årsmöte bör hållas inom mars månad enligt våra statuter. Tyvärr är vi tvungna att skjuta på det tills Covid19-situationen tillåter det. Närmare information senare.

Föreningens utfärd till Västra Nyland
Vi planerar för en utfärd till västra Nyland i slutet av sommaren. Närmare om resan senare.

Bridge och Torsdagsträffarna
Både bridgen och torsdagsträffarna är inhiberade tillsvidare. Vi meddelar så fort vi kan återuppta verksamheten.

Uppsatstävling för lågstadierna
Svensk Förening i Åggelby ordnar på sedvanligt vis en uppsatstävling för eleverna i årskurs 6 i Kottby, Månsas och Staffansby lågstadieskolor. Eleverna premieras vid vårfesten med stipendier ut Britta Holmlunds stipendiefond.

Medlemskap
Medlemsavgiften för 2021 är 10 € enligt beslut på föreningens årsmöte 2020. Medlemsavgiften betalas in på föreningens konto Nordea FI54 2221 2000 0745 39 senast den 30 april.

Hemsidan www.aggelby.fi
De allra senaste nyheterna om föreningen och Åggelby hittar du på vår hemsida www.aggelby.fi eller på vår facebooksida, Svensk Förening i Åggelby.

Med vänlig hälsning
Kenneth Nykvist
ordförande

Pro Patria -minnestavlan i Åggelby gamla träkyrka

Alla som har besökt kyrkan har säkert sett en minnestavla över stupade elever från Åggelby Svenska Samskola under krigen 1939-1944. Tavlan fanns ursprungligen i gymnastiksalen i skolan så alla forna ÅSS-elever har sett den varje morgon vid morgonsamlingen. I och med att skolan och skolhuset avvecklades flyttades tavlan till kyrkan. För att ge ett perspektiv och historia på tavlan ordnade SFiÅ att en minnesplakett till den sattes upp i fjol. 

Men vilken historia ligger bakom tavlan? 

Det råkade sig att då vi gick igenom våra arkiv stötte på en förklaring till varför tavlan kom till. Förklaringen hittades i skolans årsmatrikel från år 1951 var det står följande:


 

Då vi tittade på materialet vi förvaltar hittade vi på en student-förteckning från 1911-1936 bilder på fyra av dem på Pro Patria -tavlan. Varför då inte ge ett ansikte åt på namn på tavlan!

 

Socis håller stängt åtminstone till slutet av mars.

Det rådande Corona-läget tvingar staden att förlänga Socis stängning till slutet av mars månad. I praktiken betyder detta, att varken vår torsdagsklubb eller bridgeverksamhet där kan ännu köra i gång.

Staden informerar om planer

Som vanligt på finska.

Oulunkylä, Veräjämäki: 

  • Larin Kyöstin tie välillä Maexmontaninpuisto – Jokiniementie
  • Larin Kyöstin polku
  • Veräjänaukio
  • Veräjänporras
  • Jokiniementie välillä korttelin 28008 tontti 2 - Runoilijanpuisto 

Se närmare på stadens hemsida:

 

Vi var med i stadens OmaStadi -projekt, men har nu dragit tillbaka vårt förslag

Staden stöder lokalverksamhet genom att årligen köra i gång och finansiera med projekt som föreslagits av lokalföreningar. I år har vi lagt in ett bidrag som har blivit godkänt som en kandidat till fas 2 av processen.

Efter en tids närmare studie av vad staden förusätter sig av oss beslöt vi, att denna verksamhet inte faller inom ramen för vad föreningen bör syssla med och drog oss 4/3/2021 ur verksamheten.

Du vill kanske notera följande planerade aktiviteter för våren 2021 i din kalender

Medlemscirkulär 1/2021 torde publiceras i februari.

Årsmötet är inprickat till 25/3 på Socis.

Torsdagsträffarna och Bridgespelet är fortfarande i stå tills corona-restriktionerna lättar.

Dags att söka understöd för år 2021!

Sätt en guldkant på verksamheten genom understöd från Svensk Förening i Åggelby. Föreningen kan ge understöd åt svenskspråkiga aktörer i Åggelby med omnejd i nordöstra Helsingfors. Föräldraföreningar, Hem och skola, klasser, dagisar och andra föreningar är exempel på sammanslutningar som kan ansöka om understödet. Skicka in ansökningar (plan för verksamheten + budget + bankkonto) per e-post till svenskforeningiaggelby@gmail.com före den 15 februari 2021. OBS! Om din sammanslutning fått understöd av oss år 2020, kolla att det är redovisat. Utan redovisning, inget nytt understöd.

De som blir beviljade understöd meddelas i början av april 2021. Fråga gärna, antingen via e-post adressen eller telefon 044-98 23 878. De som beviljats understöd för 2021 skall inom samma år  presentera en ekonomisk redovisning till Svensk Förening i Åggelby.