.

Aktuellt om vår verksamhet och Åggelby-nejden

Aktuella ämnen och händelser presenteras härunder. Se även detaljerade uppgifter, datum och klockslag under Kalendern.

2021

Socis håller stängt åtminstone till slutet av mars.

Det rådande Corona-läget tvingar staden att förlänga Socis stängning till slutet av mars månad. I praktiken betyder detta, att varken vår torsdagsklubb eller bridgeverksamhet där inte ännu kan köra i gång.

Staden informerar om planer

Som vanligt på finska.

Oulunkylä, Veräjämäki: 

  • Larin Kyöstin tie välillä Maexmontaninpuisto – Jokiniementie
  • Larin Kyöstin polku
  • Veräjänaukio
  • Veräjänporras
  • Jokiniementie välillä korttelin 28008 tontti 2 - Runoilijanpuisto 

Se närmare på stadens hemsida:

 

Vi är med i stadens OmaStadi -projekt

Staden stöder lokalverksamhet genom att årligen köra i gång och finansiera med projekt som föreslagits av lokalföreningar. I år har vi lagt in ett bidrag som har blivit godkänt som en kandidat till fas 2 av processen.

Läs mera här.

Du vill kanske notera följande planerade aktiviteter för våren 2021 i din kalender

Medlemscirkulär 1/2021 torde publiceras i februari.

Årsmötet är inprickat till 25/3 på Socis.

Torsdagsträffarna och Bridgespelet är fortfarande i stå tills corona-restriktionerna lättar.

Dags att söka understöd för år 2021!

Sätt en guldkant på verksamheten genom understöd från Svensk Förening i Åggelby. Föreningen kan ge understöd åt svenskspråkiga aktörer i Åggelby med omnejd i nordöstra Helsingfors. Föräldraföreningar, Hem och skola, klasser, dagisar och andra föreningar är exempel på sammanslutningar som kan ansöka om understödet. Skicka in ansökningar (plan för verksamheten + budget + bankkonto) per e-post till svenskforeningiaggelby@gmail.com före den 15 februari 2021. OBS! Om din sammanslutning fått understöd av oss år 2020, kolla att det är redovisat. Utan redovisning, inget nytt understöd.

De som blir beviljade understöd meddelas i början av april 2021. Fråga gärna, antingen via e-post adressen eller telefon 044-98 23 878. De som beviljats understöd för 2021 skall inom samma år  presentera en ekonomisk redovisning till Svensk Förening i Åggelby.


- - - - -