.

Aktuellt om vår verksamhet och Åggelby-nejden

Aktuella ämnen och händelser presenteras härunder. Se även detaljerade uppgifter, datum och klockslag under Kalendern.

2024

Föreningens nya stadgar är nu handlagda och trädde i kraft 15.2.2024

Patent- och registrerstyrelsen har nu godkänt stadgarna som kan läsas under Kontakter.

Gameli-kören informerar om Vinterfantasi -konsert på Kungsgårdsholmen 9/3 kl 16.

Teaterbesöket våren 2024 är beslutet

Vi skall besöka Lilla Teatern 28/2.... Det är Figaros och Susannas bröllopsdag men det är inte bara bröllopsparet som är förälskade. 

Anmälningstiden är nu stängd, alla biljetter är bokade.
...se mera på anmälningsfliken.

Dags att söka understöd för år 2024!

Först publicerad 3/12

Sätt en guldkant på verksamheten genom ett understöd från Svensk Förening i Åggelby. Föreningen kan ge understöd åt svenskspråkig verksamhet i Åggelby med omnejd i norra Helsingfors. Föräldraföreningar, Hem och skola, klasser, dagisar och andra föreningar är exempel på sammanslutningar som kan ansöka understödet. Skicka in din ansökning (plan för verksamheten + budget + bankkonto) helst på bifogade blankett per e-post till svenskforeningiaggelby@gmail.com före den 15 februari 2024. OBS! Om din sammanslutning har fått understöd av oss för år 2023, kolla att det är redovisat. Utan redovisning, inget nytt understöd.

Blanketten som kan uppdateras med Word kan laddas ner på länken här under!
Blanketten

De som blir beviljade understöd meddelas i början av april 2024. Fråga gärna, antingen via e-post adressen eller telefon 044-98 23 878. De som beviljas understöd skall inom samma år presentera en ekonomisk redovisning till Svensk Förening i Åggelby.

Socis är igen öppen

Socis har igen öppnat dörrarna efter en kort paus och vår verksamhet där fortsätter som vanligt. I den nära framtiden gäller det så väl bridge, torsdagsträffar som föreningsmöten. 

Det extra föreningsmötets beslut

Den 24/1 hölls på Socis det extra inkallade föreningsmötet för att behandla och besluta om en uppdatering av föreningens stadgar. Mötet, i vilket 16 medlemmar deltog, beslöt enhälligt att godkänna styrelsens förslag till uppdatering av föreningsstadgarna.

De nya stadgarna lämnas nu in till Patent- och registerstyrelsen för handläggning. Då denna är gjord träder stadgarna i kraft. 

Kallelse till extra föreningsmöte 24/1 kl 18

Publicerad 3/1/2024


Svensk Förening i Åggelby r.f. kallar sina medlemmar till ett extra föreningsmöte för att i enlighet med paragraferna 8 och 9 i föreningens nuvarande stadgar från 23.6.2016 (som hittas på föreningens hemsida under Kontakter eller direkt via länken https://aggelby.fi/Site/Data/3075/Files/stadgar%2023_6_2016.pdf) behandla ändringar av sagda stadgar såsom i bilagan beskrivs.

Ändringarnas syfte är
- att minska det stadgeenliga antalet styrelsemedlemmars minimiantal från 6-8 till 3-6 utöver ordföranden
- att göra stadgar tydligare angående upprätthållandet av medlemmars kontaktuppgifter samt kallelser till föreningsmöten
- att göra valda delar av stadgar tydligare med ett modernare språk

Mötet går av stapeln 24.1.2024 klockan 18:00 i Stora salen i Societetshuset i Åggelby,
Larin Kyöstis väg 7.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Svensk Förening i Åggelby r.f.

Bilaga
Stadgar 24.1.2024 - Förslag till stadgar från och med nästa årsmöte.

Kallelsen postades 3/1 per e-post till de medlemmar som har angivit sin e-post. De som inte har angivit e-post har fått kallelsen med snigelpost. Om du av någon orsak inte har fått den skickade kallelsen ber vi dig anmäla dina kontaktuppgifter till sekreteraren via brev eller telefon så vi kan korrigera vårt medlemsregister.