.

Aktuellt om vår verksamhet och Åggelby-nejden

Aktuella ämnen och händelser presenteras härunder. Se även detaljerade uppgifter, datum och klockslag under Kalendern.

2023

Dags att söka understöd för år 2023!

Först publicerad 26/10

Sätt en guldkant på verksamheten genom understöd från Svensk Förening i Åggelby. Föreningen kan ge understöd åt svenskspråkig verksamhet i Åggelby med omnejd i norra Helsingfors. Föräldraföreningar, Hem och skola, klasser, dagisar och andra föreningar är exempel på sammanslutningar som kan ansöka om understödet. Skicka in ansökningar (plan för verksamheten + budget + bankkonto) helst på bifogade blankett per e-post till svenskforeningiaggelby@gmail.com före den 15 februari 2023. OBS! Om din sammanslutning fått understöd av oss år 2022, kolla att det är redovisat. Utan redovisning, inget nytt understöd.

Blanketten som kan uppdateras med Word kan laddas ner på länken här under!
Blanketten

De som blir beviljade understöd meddelas i början av april 2023. Fråga gärna, antingen via e-post adressen eller telefon 044-98 23 878. De som beviljas understöd för 2023 skall inom samma år  presentera en ekonomisk redovisning till Svensk Förening i Åggelby.