.

Aktuellt om vår verksamhet och Åggelby-nejden

Aktuella ämnen och händelser presenteras härunder. Se även detaljerade uppgifter, datum och klockslag under Kalendern.

2023

ÅRSMÖTE 30.3

Bästa medlem av Svensk Förening i Åggelby,

Föreningens medlemmar kallas till stadgeenligt årsmöte den 30 mars 2023 kl. 18 i Stora salen i Societetshuset i Åggelby, Larin Kyöstis väg 7. Under mötet behandlas och beslutes om de ärenden som stadgarna stipulerar. Därutöver vill styrelsen med medlemmarna diskutera om Föreningens framtida verksamhetsförutsättningar. Nedan mötets föredragningslista. Alla medlemmar hjärtligt välkomna. Servering.

Föredragningslista

1.     Mötet öppnas av ordförande

2.     Val av mötesordförande och –sekreterare

3.     Val av två protokolljusterare och två rösträknare

4.     Mötets stadgeenliga sammankallande och beslutsförhet konstateras

5.     Mötets arbetsordning fastställs

6.     Verksamhetsberättelsen föredras

7.     Bokslutet och verksamhetsgranskarnas berättelse föredras

8.     Bokslutet fastställs och ansvarsfrihet beviljas åt styrelsen och de redovisningsskyldiga

9.     Verksamhetsplanen fastställs

10.  Medlemsavgiften för år 2024 fastställs

11.  Budgeten för år 2023 fastställs

12.  Val av styrelseordförande för år 2023

13.  Val av styrelsemedlemmar för en två-årsperiod väljs i stället för dem som står i tur att avgå

14.  Val av två verksamhetsgranskare och två suppleanter

15.  Diskussion om Föreningens framtida verksamhet, ekonomi och beslut om fullmakt åt styrelsen angående eventuell omdisponering av tillgångarna

16.  Övriga ärenden

17.  Mötet avslutas

 

Med en varm hälsning

John Westerholm ;Ordförande  tel: 044 9823878

Medlemsbrev 2

Vårens exkursion

I det senaste medlemsbrevet informerades medlemmarna om att vårens exkursion går av stapeln den trettonde maj men målet för exkursionen angavs inte då vissa saker ännu stod öppna. Nu har allting verifierats och vi kan meddela att exkursionen denna gång går till det mycket omskrivna nya konstmuseet Chappe i Ekenäs. Besöket inleds kl. 11 med en guidad tur på 30 minuter varefter var och en på egen hand kan bekanta sig med konstsamlingarna. Inträdet är 9 € ifall du inte innehar ett museikort. Efter besöket intas lunch kl. 13.30 på Restaurant Knipan som bjuder på stående bord med både fisk- och kötträtter. Bussen startar från Åggelby torg kl. 8.30 och tillbaka är vi senast kl. 17. Deltagarantalet begränsas till 25 personer beroende på museets guidningskapacitet. Exkursionspriset för medlemmar är 40 € och för icke-medlemmar 65 €. Du kan anmäla dig till exkursionen på Föreningens hemsida under rubriken ”Anmälningar”( https://aggelby.fi/sv/anmal/). Kom också ihåg att ange eventuella matallergier så att dessa kan beaktas då lunchen tillreds. Maten är laktosfri!

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften för 2023 är 10 € enligt beslut på föreningens årsmöte 2022. Medlemsavgiften betalas in på föreningens konto Nordea FI54 2221 2000 0745 39 senast den 31 maj.

Med en varm hälsning

John Westerholm
ordförande
tel: 044 9823878

Dags att söka understöd för år 2023!

Först publicerad 26/10

Sätt en guldkant på verksamheten genom understöd från Svensk Förening i Åggelby. Föreningen kan ge understöd åt svenskspråkig verksamhet i Åggelby med omnejd i norra Helsingfors. Föräldraföreningar, Hem och skola, klasser, dagisar och andra föreningar är exempel på sammanslutningar som kan ansöka om understödet. Skicka in ansökningar (plan för verksamheten + budget + bankkonto) helst på bifogade blankett per e-post till svenskforeningiaggelby@gmail.com före den 15 februari 2023. OBS! Om din sammanslutning fått understöd av oss år 2022, kolla att det är redovisat. Utan redovisning, inget nytt understöd.

Blanketten som kan uppdateras med Word kan laddas ner på länken här under!
Blanketten

De som blir beviljade understöd meddelas i början av april 2023. Fråga gärna, antingen via e-post adressen eller telefon 044-98 23 878. De som beviljas understöd för 2023 skall inom samma år  presentera en ekonomisk redovisning till Svensk Förening i Åggelby.

Medlemsbrev 1/23

Bästa medlem i Svensk Förening i Åggelby, år 2022 avslutades för Föreningens del den tredje december med ett välbesökt ”Vackraste julsånger” -tillfälle i Åggelby gamla kyrka. Nu är det då dags att ta itu med år 2023. Nedan relateras diverse verksamheter som erbjuds medlemmarna under det pågående året. Inledningsvis dock lite information om årsmötet.

Årsmötet

Föreningen årsmöte hålls torsdagen den 30.3.2023 med början kl. 18 på Åggelby Societetshus. På mötet vill styrelsen också diskutera Föreningens framtidsvisioner som ett slags extra ordinarie ärende. Styrelsen har under år 2022 samlats till ett antal möten för att utarbeta olika framtidsvisioner och strategier. En central utmaning är hur tackla åldersstrukturen i styrelsen och hos medlemskåren i allmänhet. En kallelse till mötet sänder vi senare.

Teaterbesök

Den 19.4. kan medlemmar med anhöriga (sammanlagt högst 30 personer) bevista Svenska Teaterns föreställning Evigt ung. Biljettpriset är 30 € för medlem och 35 € för icke medlem. Du kan anmäla dig till teaterbesöket på Föreningens hemsida. Föreningen ordnar ett teater- eller konsertbesök även under hösten 2023.

Exkursionen

Vårexkursionen går av stapeln den 13.5. med start från Åggelby torg. Närmare information om exkursionen får ni i medlet av mars månad men ni kan redan nu reservera datumet i er almanacka.

Bridge och Torsdagsträffarna

Bridgeklubben samlas till spel i normal ordning varje tisdag kl. 17–20 på Åggelby Societetshus (Larin Kyöstis väg 7). Om du vill ansluta dig till tisdagsbridgen bör du först kontakta Johan Holmgren på numret 050 0757003. Den tredje torsdagen varje månad kl. 13 ordnas torsdagsträffen, också den på Åggelby Socis, där deltagarna över en kopp kaffe med dopp diskuterar aktuella och mindre aktuella teman. Alla är välkomna utan förhandsanmälan.

Med en varm hälsning

John Westerholm, ordförande