.

Aktuellt om vår verksamhet och Åggelby-nejden

Aktuella ämnen och händelser presenteras härunder. Se även detaljerade uppgifter, datum och klockslag under Kalendern.

2022

Medlemsinfo 5

Bästa medlem i Svensk Förening I Åggelby!

Föreningen är medlem både i Finlands svenska hembygdsförbund och Norr om stan r.f., vilka bägge ger ut varsin tidning som berör deras verksamhet.

Det gäller tidningen Hembygden (https://www.tidskrift.fi/hembygden/) och infotidningen Det händer norr om stan (https://nos.fi/infotidning/). 

Som en medlemsförmån kan du få tidningarna hemskickade genom att meddela oss om du önskar få dem hempostade.

Vi kommer att lägga upp och förvalta ett separat register över dem, som önskar få tidningarna hemskickade. Om du inte vill ha dem så behöver du inte göra någonting; bara de som specifikt ber om att få tidningarna tas upp i registret, som vi årligen överlåter åt sagda utgivare för postning.

Vad vi önskar är att du svarar på denna e-post eller skickar en separat e-post till svenskforeningiaggelby@gmail.com och meddelar oss ditt namn och dina postadresser.

Vi vidarebefordrar uppgifterna till respektive tidning och skickar varje år en förfrågan åt dig om din adress har ändrat.

Vi önskat att du anmäler ditt intresse för detta senast 30.11.2022.

Med en vänlig hälsning

Styrelsen för Svensk Förening I Åggelby

Dags att söka understöd för år 2023!

Publicerad 26/10

Sätt en guldkant på verksamheten genom understöd från Svensk Förening i Åggelby. Föreningen kan ge understöd åt svenskspråkig verksamhet i Åggelby med omnejd i norra Helsingfors. Föräldraföreningar, Hem och skola, klasser, dagisar och andra föreningar är exempel på sammanslutningar som kan ansöka om understödet. Skicka in ansökningar (plan för verksamheten + budget + bankkonto) helst på bifogade blankett per e-post till svenskforeningiaggelby@gmail.com före den 15 februari 2023. OBS! Om din sammanslutning fått understöd av oss år 2022, kolla att det är redovisat. Utan redovisning, inget nytt understöd.

Blanketten hittas på länken här under!
/Site/Data/3075/Files/bidragsansoekning.docx

De som blir beviljade understöd meddelas i början av april 2023. Fråga gärna, antingen via e-post adressen eller telefon 044-98 23 878. De som beviljas understöd för 2023 skall inom samma år  presentera en ekonomisk redovisning till Svensk Förening i Åggelby.

De vackraste julsångerna 3. december

Inled adventstiden med att sjunga de vackraste julsångerna i den stämningsfulla Åggelby gamla kyrkan lördagen 3.12 kl.17:00. Adressen är Brofogdevägen 12.

På programmet står allsång samt solosång av Karin Boström och Olivia Laaksonen.

Kollekten går till förmån för Finska Missionssällskapets julinsamling.

Efter sången bjuds det traditionellt på glögg och pepparkaka.

Arrangörer är Svensk förening i Åggelby och Petrus församling

Hjärtligt välkomna!

 Torsdagsklubbens möte 17/11 är inställt

Mötet är inställt pga coronasmitta.

Svenskadagen 6.11.2022

Föreningen ordnar årets Svenska dagen-festlighet i samarbete med Norr om Stan (NoS), Malms Svenska Ungdomsförening (MSU) och Helsinge-Tusby Ungdomsförbund (HTU) i Solhem (Kyrkobyvägen 23 i Malm). Festen börjar kl. 15  ( söndagen 6.11.2022 ). Festtalare är Kristian Willis, kyrkoherde i Vanda svenska församling. Hans rubrik är Att landa i ankdammen. För musiken svarar Vanda svenska musikinstituts kör under ledning av Hanna Mannerström. HTU delar ut sitt hederspris Vandalaxen till årets vandabo. Efter det att Modersmålets sångklingat ut bjuds de närvarande på kaffe med tilltugg, bl.a. hallontårta.

Med allmänna kommunikationsmedel kan man lämpligen ta sig från Åggelby till Solhem genom att ta tåget till Malms station och vidare med t.ex. buss 560 till hållplatsen vid Malms sjukhus. Även buss nummer 69 för från Åggelby torg till sjukhusets hållplats.
 

Vi hoppas att få se många medlemmar i Solhem den sjätte november!

Medlemsbrev 4/2022

Bästa medlem i Svensk Förening i Åggelby

Jag skriver detta fjärde medlemsbrev för i år för att informera om två begivenheter som kan vara av intresse.

Föreningen ordnar årets Svenska dagen-festlighet i samarbete med Norr om Stan (NoS), Malms Svenska Ungdomsförening (MSU) och Helsinge-Tusby Ungdomsförbund (HTU) i Solhem (Kyrkobyvägen 23 i Malm). Festen börjar kl. 15  ( söndagen 6.11.2022 ). Festtalare är Kristian Willis, kyrkoherde i Vanda svenska församling. Hans rubrik är Att landa i ankdammen. För musiken svarar Vanda svenska musikinstituts kör under ledning av Hanna Mannerström. HTU delar ut sitt hederspris Vandalaxen till årets vandabo. Efter det att Modersmålets sångklingat ut bjuds de närvarande på kaffe med tilltugg, bl.a. hallontårta. Med allmänna kommunikationsmedel kan man lämpligen ta sig från Åggelby till Solhem genom att ta tåget till Malms station och vidare med t.ex. buss 560 till hållplatsen vid Malms sjukhus. Även buss nummer 69 för från Åggelby torg till sjukhusets hållplats. Jag hoppas att få se många medlemmar i Solhem den sjätte november!

Tillsammans med församlingen ordnar Föreningen ett De vackraste julsångerna -tillfälle i Åggelby gamla Kyrka den 3.12. kl. 17. 

I övrigt kan konstateras att Föreningens program fortgår traditionsenligt med torsdagsträffar och bridgekvällar. Höstens teaterbesök gick som planerat av stapeln den 14.10. då vi på Svenska Teatern besåg pjäsen Själarnas ö. Om vårens program, bland annat teaterbesök och exkursion, informeras under februari 2023.

Med varma hälsningar

John Westerholm
ordförande

Socis är sommarstängd 1-31/7 samt 8-14/8

...meddelade Socis i dag. I och med detta är även föreningens verksamhet i Socis lagd på is under denna tid.

Anmäl dig till Själarnas ö -teaterbesöket

Nu kan du anmäla dig till teaterstycket vi skall bese 14/10 på Svenska teatern.
Gör det på sidan för anmälningar.  https://aggelby.fi/sv/anmal/

Uppdatering 12/9: Det finns ännu 5 platser kvar.

Se ett dokument på Yle Arena:


 

Höstens teaterstycke är Själarnas ö.

Föreningen har valt att ordna höstens traditionella teaterbesök till Svenska Teatern 14/10. Då skall vi se Själarnas ö. Pjäsen beskrivs som "Ett drabbande drama om mörker och om ljus och om att vara medmänniska". Vi har bokat sammanlagt 30 biljetter.

Du kan läsa mera om pjäsen på sidan:  https://www.svenskateatern.fi/sv/repertoar/sjalarnas_o/

Boka alltså redan nu datumet för teatern.

Mera information om anmälningarna kommer att läggas upp på hemsidans Anmälningar -flik i augusti.

Medlemsbrev 3/2022

Hej alla medlemmar i Svensk Förening i Åggelby! ”Vårterminen” gick enligt planerna och nu inleds ”höstterminen” som också den går i gängse spår.

Styrelsen samlas till möte sista onsdagen var månad fram till december. I det senaste medlemsbrevet informerade jag medlemmarna om att styrelsen i maj höll ett strategimöte för att dra upp riktlinjer för Föreningens framtida verksamhet. I början på oktober fortsätter arbetet då styrelsens samlas till strategimötet nummer 2. Målet är att på årsmötet i mars 2023 presentera resultatet från detta arbete för medlemskåren.

Svenska dagen firas i år på Solhem (Kyrkobyvägen 23, Malm). Föreningen arrangerar festen i samarbete med Norr om Stan och Helsinge-Tusby ungdomsförbund. Vi siktar på att rekrytera en namnstark festtalare. Medlemmarna informeras närmare om tillställningen senast i början av oktober.

Tillsammans med församlingen arrangerar Föreningen ett ”Vackraste julsånger”-tillfälle i Åggelby gamla kyrka. Medlemmarna informeras i god tid om datum och klockslag då de fastslagits.

Den 14.10. ordnar Föreningen ett besök till Svenska Teatern. Pjäsen är Själarnas ö till vilken Föreningen reserverat 30 biljetter. Biljetterna kostar 25 € för medlemmar och 44 € för icke-medlemmar. Du kan anmäla dig till teaterbesöket på Föreningens hemsida https://aggelby.fi/sv/start/ varefter du väljer Anmälningar i menyn. Du kan också reservera biljetter direkt per e-post. Adressen är micke.nygard@gmail.com. 

Torsdagsträffarna (den tredje torsdagen varje månad) och bridgeklubben (på tisdagarna) samlas i normal ordning under hösten.

Med en varm hälsning


John Westerholm
ordförande
tlf: 044-9823878

Medlemsbrev 2/2022

Hej alla medlemmar i Svensk Förening i Åggelby! Midsommaren närmar sig och det är dags för medlemsbrev nummer två för detta år. ”Vårterminen” gick enligt planerna. 

Vi besökte äntligen, trettiomanstarka, Svenska Teatern den första april för att bese musikalen Mary Poppins, som visade sig vara just så bra som kritikerna gett vid handa. 

Vårexkursionen gick av stapeln den 21.5. 19 personer intog kl 08.00 sina platser i bussen på Åggelby torg för att sedan via Lahtis, Aurinkovuori i Vääksy, Vesivehmaan jenkkapirtti, Vierumäki idrottsinstitut och Kimola kanal slutligen landa i världskulturarvet Verla träsliperi och pappfabrik. Där intogs lunchen varefter en mycket informativ guidad tur genom brukets lokaler vidtog. Ni kan bekanta er med foton från vår exkursion på Föreningens hemsidor.

Torsdagsträffarna och bridgeklubben kunde återgå till normal verksamhet då coronarestriktionerna lättade.

Styrelsen höll sina möten fysiskt denna vår och årsmötet gick av stapeln i normal ordning. På mötet omvaldes de styrelsemedlemmar som stod i tur att avgå, med undantag av Agneta Nuorvala, som undanbett sig omval. Agneta avtackades för sin mångåriga och gedigna insats Föreningen till fromma.

Styrelsen höll ett särskilt strategimöte i maj för att dra upp riktlinjer för Föreningens framtida verksamhet. Arbetet fortgår under hösten och meningen är att resultatet presenteras för medlemmarna på årsmötet 2023.

Vad gäller inkommande höst har Föreningen reserverat biljetter till pjäsen Själarnas ö på Svenska Teatern fredagen den 14 oktober. Anmälningsblanketten publiceras på vår hemsida i medlet av augusti månad. Man kan även anmäla sig på e-postadressen svenskforeningiaggelby@gmail.com eller per telefon till undertecknad på nedanstående nummer. Biljettpriset för medlemmar är 25 € och för icke-medlemmar 44 €.

En riktigt god och lämpligt varm sommar tillönskas er alla av

John Westerholm
ordförande
tlf: 044-9823878

Vårutfärden har nu gjorts till Verla 21.5.2022

Läs mera om utfärden i det länkade dokumentet 
/Site/Data/3075/Files/utfaerden%20till%20verla%2021_5_2022.pdf

Stadsplaneringsavdelningen informerar om en ny plan för Åggelby centrum

Tyvärr hittas information bara på finska, men vi förstår nog det mesta - om dock vi gärna skulle se det på svenska. I korthet:

Suunnitelman kuvaus

Oulunkylän keskustaa uudistetaan. Tavoitteena on kehittää Oulunkylän keskustasta viihtyisä, monipuolinen ja vetovoimainen kaupunginosakeskus, jossa on helppo liikkua. Suunnitelmissa on asuntoja, liiketilaa katutasoon sekä uusi perhe- ja hyvinvointikeskus radan varteen. Alueen kirjastolle, nuorisotilalle ja työväenopistolle suunnitellaan uudet tilat. Lisäksi vanha asema on tarkoitus suojella.

Lisätietoja antaa

Sari Ollila, arkkitehti, p. (09) 310 37373

Ur dokumentationen kan man läsa bl.a. tidplanen:
• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oas nähtävänä 16.5.-6.6.
• Verkkoasukastilaisuus ti 24.5.
• Kaavakävely ti 31.5.
• Mielipiteet 6.6.
• Kaavatyö pyritään tekemään vuosien 2022-23 aikana.
• Tavoitteena on, että rakentamaan pääsee Oulunkylän tori 2:n
purkamisen jälkeen (2025-26)


Mera på den länkade nätsidan: 

 

VÅREXKURSION LÖRDAGEN 21.5.2022

SFIÅ hälsar alla välkomna med till årets vårutfärd den 21.5.2022, som för oss till Verla träsliperi och pappfabrik, som är en välbevarad nedlagd träindustri och ett världsarv beläget i Kouvola. 

I Wikipedia konstateras att ”Träsliperiet och pappfabriken med arbetarbostäderna är ett enastående och remarkabelt välbevarat exempel på en småskalig industriell bosättning associerad med produktion av massa, papper och papp”. På färden till Verla bekantar vi oss med ett antal sevärda natur- och kulturlandskap.

Om vädret tillåter tar vi t. ex. en promenad (ca 1 km riktningen) upp på Aurinkovuori för att beundra ett fantastiskt sjölandskap ut över Päijänne. Deltagarna bjuds även på en guidad tur genom museet i Verla.

Lunch intas på bruksortens restaurang. Lunchen består av stående bord med bl. a. lax och broiler. Medlemspriset för exkursionen är 40 €, för icke-medlem 75 €. Bussen avgår från Åggelby torg kl. 8.00. Vi räknar med att vara tillbaka i Åggelby senast kl 17. Betalning sker kontant vid påstigning i bussen. Jämna pengar föredras.

Anmäl dig till exkursionen senast torsdagen 5 maj via föreningens hemsida på nätaddressen https://aggelby.fi/sv/anmal/

Mary Poppins på Svenska Teatern 1.4.2022Mary Poppins, som flyttats fram ett flertal gånger, blir igen flyttad till 1 april 2022. Föreställningen är på Svenska Teatern kl. 18.30. Biljettpriset är 50€ för medlemmar och 82€ för icke-medlemmar. Anmälningstiden till föreställningen gick ut under hösten och alla biljetter är nu bokade. Vi informerar dem som har anmält sig om betalningen och paussförfriskningar per e-post.

UPPDATERING: 29/1 - alla biljetter är bokade

Kallelse till årsmöte 30/3 kl 18 i Socis

Föreningens stadgeenliga årsmöte hålls på Åggelby Societetshus, Larin Kyöstis väg 7 den 30 mars klockan 18:00 som härmed meddelas föreningens medlemmar.

Bilagor:

Vi ber att deltagarna bekantar sig med stadgar och mötesbilagorna i förväg.

Bokslutet och budjeten föredras under mötet och finns till påsyn i möteslokalen före det.

Styrelsen

Medlemsinformation 1/2022

Bästa medlem i Svensk Förening i Åggelby, pandemirestriktionerna är, åtminstone för en tid, ett minne blott. Detta har ju dessvärre inte inneburit att de internationella problemen skulle ha upphört men nog att föreningen har kunnat återgå till normal ordning. Styrelsen till exempel sammanträder igen till fysiska möten den sista onsdagen var månad. Detta efter att under en längre ha tid varit tvungen att sammanträda på distans.

Strategimöte

Styrelsen samlas till ett strategimöte den 19 maj för att staka ut inriktning och tyngdpunktsområden i föreningens verksamhet under kommande år. Styrelsen välkomnar initiativ och förslag rörande föreningens kommande verksamhet från medlemmarna. Förslag kan sändas till undertecknad på e-postadressen som anges nedan.

Årsmötet

Föreningens stadgeenliga årsmöte hålls onsdagen den 30.3.2022 med början kl. 18 på Åggelby Societetshus. Efter mötet bjuds deltagarna på förfriskningar med tilltugg. Medlemmarna tillsänds en skild, inklusive relevanta bilagor (bl. a. föredragningslistan), till mötet innan medlet av mars månad. Kallelsen införs även på föreningens hemsidor (https://aggelby.fi/sv/start/).

Vårutfärd till Verla fabriksmuseum

Föreningen ordnar 21.5. en bussexkursion till Verla träsliperi och pappfabrik, som är en välbevarad nedlagd träindustri och ett världsarv beläget i Kouvola. I Wikipedia konstateras att ”Träsliperiet och pappfabriken med arbetarbostäderna är ett enastående och remarkabelt välbevarat exempel på en småskalig industriell bosättning associerad med produktion av massa, papper och papp”. På färden till och från Verla bekantar vi oss med sevärda platser och landskap. Deltagarna bjuds även på en guidad tur genom museet. Lunch intas på restaurangen i Verla. I början på april införs på föreningens hemsidor, under sidans rubrik ”Anmälningar”, närmare information om utfärden (avfärdstid och -plats samt priset). Anmälningen görs sedan antingen per e-post (svenskforeningiaggelby@gmail.com) eller via hemsidans anmälningsblankett (https://aggelby.fi/sv/anmal/).

Mary Poppins på Svenska Teatern

På aprildagen (1.4.) kan ett antal medlemmar med anhöriga (sammanlagt 30 personer) äntligen bevista Svenska Teaterns musikal Mary Poppins, som ju översköljts med beröm av kritikerna. Det är på tiden! Ursprungligen skulle vi bese pjäsen för över ett år sedan och sedan dess har föreställningen uppskjutits gång på gång.

Bridge och Torsdagsträffarna

Bridgeklubben samlas till spel i normal ordning varje tisdag kl. 17–20 på Åggelby Societetshus (Larin Kyöstis väg 7). Om du vill ansluta dig till tisdagsbridgen bör du först kontakta Johan Holmgren på numret 050 0757003. Den tredje torsdagen varje månad kl. 13 ordnas torsdagsträffen, också den på Åggelby Socis, där deltagarna över en kopp kaffe med dopp diskuterar aktuella och mindre aktuella teman. Alla är välkomna utan förhandsanmälan. 

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften för 2022 är 10 € enligt beslut på föreningens årsmöte 2021. Medlemsavgiften betalas in på föreningens konto Nordea FI54 2221 2000 0745 39 senast den 31 maj. 

Med en varm hälsning

John Westerholm, ordförande

Socis öppnar igen 14 februari

Enligt uppgifter vi fått från staden öppnar Socis igen 14/2 med restriktioner i antalet samtidiga besökare. Så här skriver staden:

Asukastalot avataan ystävänpäivänä 14.2. rajoitetusti.  Jokaisessa tilassa saa olla enintään 10 henkilöä. Sali on jaettavissa keskeltä kahtia, joten sitä voi pitää kahtena eri tilana.  Harrastusryhmät voivat käyttää tarvittaessa myös salin viereistä olohuone –tilaa, jotta saadaan lisää istumapaikkoja.

Suosittelemme vahvasti maskien ja käsidesin käyttöä. Asukastaloon saa tulla vain terveenä. Vakituisesti tilaa käyttävät harrastustoimijat voivat kokoontua omassa porukassaan, kun noudattavat yllä mainittuja henkilömäärärajoituksia sekä harrastusryhmille suunnattuja terveysturvallisuusohjeita:

Harrastusryhmä kokoontuu samassa kokoonpanossa.

Vältetään kontakteja toisten harrastusryhmien kanssa.

Harrastustoimintaan ei osallistuta flunssaoireisena.

Harrastustoiminnassa noudatetaan yleisiä ohjeita käsi- ja yskimishygieniasta.

Asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä ehkäistään. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Harrastustoiminnassa vältetään tarpeetonta fyysistä kontaktia.

Mahdolliset osallistujapaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu järjestetään mahdollisimman väljästi.

Vahva suositus on, että ohjaajat ja yli 12-vuotiaat käyttävät sisätiloissa kasvomaskia, mikäli terveydelliset syyt eivät ehdottomasti estä sen käyttöä. Maskia ei tarvitse käyttää liikuntasuoritusten aikana.

Kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminnan yleisön osalta noudatetaan aluehallintoviraston yleisötilaisuuksia koskevia päätöksiä, eli ainoastaan istumapaikalliset enintään 50 hengen tilaisuudet ovat sallittuja.

Kaikkia harrastustoimintaan osallistuvia ohjeistetaan noudattamaan annettuja terveysturvallisuusohjeita.

Ohjeistamisesta ja ohjeiden noudattamisen valvonnasta vastaa aina toiminnan järjestäjä.

Ohjatun harrastustoiminnan järjestäjät laativat terveysturvallisuussuunnitelman, josta ilmenee, että toiminnan järjestäjä noudattaa yllä kuvattuja ohjeita ja jonka on oltava osallistujien nähtävillä.

Terveysturvallisuussuunnitelma, tulostettava lomake
Terveysturvallisuussuunnitelma, verkossa täytettävä lomake

Lisätietoja: Helsingissä voimassa olevat keskeiset suositukset ja rajoitukset | Helsingin kaupunki

Tilannetta seurataan koko ajan, ja rajoituksiin saattaa tulla muutoksia.

Ystävällisin terveisin

Elina Pentikäinen

Sosiaaliohjaaja

Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala
Idän aikuissosiaalityö/ Asukastalot ja Kampin kappeli
Asukastalo Oulunkylän Seurahuone
PL 65836, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite Larin Kyöstin tie 7
Puh. 09 310 69720, 040 334 3297
hel.fi/asukastoiminta
facebook.com/Asukastalo Oulunkylän Seurahuone

 

För diktskrivare

Har du dikter i skrivbordslådan, som väntar på publicering eller kanske vill du pröva på att skriva några? Läs mera om hur du kan skicka in dem som bidrag till Solveig von Schoultz -tävlingen 2022 som Svenska Folkskolans Vänner ordnar 15.1-15.4.2022.

Syftet med SFV:s litterära tävlingar är att främja intresset för att skriva skönlitteratur på svenska och hitta nya skrivande förmågor. Mera information får du genom att klicka på bilden härunder.

Dags att söka understöd för år 2022!

Publicerad 24/11

Sätt en guldkant på verksamheten genom understöd från Svensk Förening i Åggelby. Föreningen kan ge understöd åt svenskspråkig verksamhet i Åggelby med omnejd i norra Helsingfors. Föräldraföreningar, Hem och skola, klasser, dagisar och andra föreningar är exempel på sammanslutningar som kan ansöka om understödet. Skicka in ansökningar (plan för verksamheten + budget + bankkonto) helst på bifogade blankett per e-post till svenskforeningiaggelby@gmail.com före den 15 februari 2022. OBS! Om din sammanslutning fått understöd av oss år 2021, kolla att det är redovisat. Utan redovisning, inget nytt understöd.

   Blanketten hittas här!

De som blir beviljade understöd meddelas i början av april 2022. Fråga gärna, antingen via e-post adressen eller telefon 044-98 23 878. De som beviljas understöd för 2022 skall inom samma år  presentera en ekonomisk redovisning till Svensk Förening i Åggelby.

Tom "Wimsy" Salomonsen gör musik på sitt modersmål: "Jag vill slå ett slag för svenskan"

I HBL 11/1 hittas en artikel om den forna Ågeli-eleven. Se länken närmare:
 

Ett projekt för att skapa heraldik för stadsdelar

Vi har fått kännedom om ett litet privat projekt att skapa heraldiska vapen åt stadsdelar i Helsingfors och Tammerfors. En artikel angående saken finns att läsas (på finska) i Iltalehti bakom denna länk.

Uppdatering:
HBL lade ut en attikel 11/1 om ämnet. Se: Därför ritade hobbyheraldikern Arttu, 26, sköldemärken för alla stadsdelar i Helsingfors
https://www.hbl.fi/artikel/darfor-ritade-hobbyheraldikern-arttu-26-skoldemarken-for-alla-stadsdelar-i-helsingfors/

Det kan intressera vad upphovsmannen Arttu Rintanen (som kandiderar i Välfärdsområdesvalet 2022 i Tammerfors) har producerat för bl.a. Åggelbys del. Vi sammanställde en pdf på saken vilken länkas här: 
/Site/Data/3075/Files/Downloads/stadsdelars%20vapenheraldik.pdf

Bilden som är vald för Åggelby har många likheter med den vi valde för vår hemsida, eller hur!