.

 

 

 

 

År 2020

'

Dags att söka understöd för år 2021!

Sätt en guldkant på verksamheten genom understöd från Svensk Förening i Åggelby. Föreningen kan ge understöd åt svenskspråkiga aktörer i Åggelby med omnejd i nordöstra Helsingfors. Föräldraföreningar, Hem och skola, klasser, dagisar och andra föreningar är exempel på sammanslutningar som kan ansöka om understödet. Skicka in ansökningar (plan för verksamheten + budget + bankkonto) per e-post till svenskforeningiaggelby@gmail.com före den 15 februari 2021. OBS! Om din sammanslutning fått understöd av oss år 2020, kolla att det är redovisat. Utan redovisning, inget nytt understöd.

De som blir beviljade understöd meddelas i början av april 2021. Fråga gärna, antingen via e-post adressen eller telefon 044-98 23 878. De som beviljats understöd för 2021 skall inom samma år  presentera en ekonomisk redovisning till Svensk Förening i Åggelby.

Vi noterar att staden har givit ut en historik om Socis.

Den kan läsas via länken härunder:
https://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/2020_kaava/2241_9_Seurahuone_RHS.pdf

Även planerna på parken runtom Socis finns att se:
https://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/2020_kaava/2241_9_Maexmontaninpuisto_tyoraportti.pdf

Dessa och mera finns att läsa i planerna angående Åggelbyvägen. 

Svensk Förening i Åggelby, medlemsbrev 6, 26.10.2020

Till alla medlemmar i Svensk Förening

Vi har redan hunnit avverka hälften av hösten och snart är vi mitt i den allra mörkaste tiden på året. För Svensk Förenings del återstår ännu några evenemang, bland annat svenska dagen och ett teaterbesök på Svenska Teatern.

Svenska dagen

Svenska dagen firar vi i år tillsammans med föreningar i Vanda och norra Helsingfors. Festen ordnas på Västersundom skola i östra Vanda fredagen den 6 november kl. 18.30-20.30. Adressen är Västersundom skola, Hetbackavägen 3. Obs! Antalet deltagare är begränsat. Festen kommer därför att strömmas. Närmare uppgifter hittar du på Nylands Svenska Ungdomsförbundsnätsida 6/11 kl 18:00.

Vi ser Vi är bara mänskor på Svenska Teatern

Föreningen har reserverat biljetter till Vi är bara mänskor av Joakim Groth för 20.11. kl. 19.00. En biljett med förfriskningar i pausen kostar 20 euro st. för medlem och 33 euro st. för icke medlem.
Till dem som reserverat biljetter skickar vi en räkning. De fysiska biljetterna delas ut senare.

Bridgeklubben och torsdagsträffar

Bridgeklubben och Torsdagsklubben fortsätter sin verksamhet på Socis. Bridgen spelas som vanligt tisdagar från och med kl. 17.00. Antalet spelare är begränsad till 24. Förhandsbokning obligatorisk, se närmare vår webbplats aggelby.fi/sv/kontakt.

Torsdagsklubben kommer samman tredje torsdagen i månaden kl. 13­-15. Se närmare aggelby.fi/sv/kalendern.
UPPDATERING: INGET MÖTE I NOVEMBER PGA STRIKTARE MÖTESREGLER FRÅN SOCIS.

De vackraste julsångerna i Åggelby kyrka

På grund av de rådande omständigheterna ordnas inte en sångstund med de vackraste julsångerna i Åggelby kyrka.

Vi följer noga med rådande restriktioner och anpassar aktiviteterna enligt dem.

Med vänlig hälsning

Kenneth Nykvist
Ordförande 044 98 23 878
svenskforeningiaggelby@gmail.com
aggelby.fi

Föreningen arrangerar två teaterbesök under höst- och vårsäsongen.

Boka dagarna och följ med när anmälningssidorna blir uppdaterade! Vi öppnar anmälningsblanketter till föreställningarna med detaljerna i början av september på nätsidan.

Vi är bara mänskor - 20.11.2020

SFIÅ hälsar alla välkomna med till teaterföreställningen Vi är bara mänskor. Datum är 20.11.2020. Plats är Svenska Teaterns stora sal. Föreställningen börjar kl 19:00. Deltagarantalet är begränsat till 25 personer.

Mera om föreställningen
https://svenskateatern.fi/sv/repertoar/vi_ar_bara_manskor/

Mary Poppins - datum öppet

SFIÅ hälsar alla välkomna med till teaterföreställningen Mary Poppins. Datum är dessvärre öppet pga Svenska Teaterns beslut att flytta på vårens föreställningar. Vi följer med utvecklingen och meddelar genast då vi vet mera åt alla som har anmält sig till föreställningen. Plats är Svenska Teaterns stora sal. Föreställningen börjar kl 19:00. Deltagarantalet är begränsat till 30 personer av vilka bara 3 är kvar!

Mera om föreställningen
https://svenskateatern.fi/sv/repertoar/mary_poppins/

Svenska dagens fest 6/11 ordnas främst strömmad på nätet.

2020-10-22: I år kommer Svenska Dagens fest att ordnas som en strömmad tjänst på nätet. Detta på grund av corona-restriktioner. 

Svenska dagen firar vi i år tillsammans med föreningar i Vanda och norra Helsingfors. Festen ordnas nu för ett decimerat antal personer på Västersundom skola i östra Vanda fredagen den 6 november kl. 18.30-20.30 ovh strömmas på nätet. Adressen är Västersundom skola, Hetbackavägen 3. 

Medlemsbrev 4/2020 till alla medlemmar i Svensk Förening i Åggelby!

Efter den stillsamma våren kan vi igen inom Svensk Förening börja med vår verksamhet. 

Föreningen håller sitt årsmöte på Societetshuset i Åggelby onsdagen den 26 augusti kl. 18.00. På programmet står exceptionellt denna gång endast de sedvanliga årsmöteshandlingarna.

Bland övriga aktiviteter kan vi bl. a. notera ett teaterbesök på Svenska Teatern den 20 november kl. 19.00. Då visas Joakim Groths pjäs ”Vi är bara mänskor”, som handlar om en familj i sextio- och sjuttiotalets Helsingfors. Vi har också planer på att se Mary Poppins på Svenska Teatern fredagen den 26 mars 2021 kl. 19.00. Närmare om anmälan på vår webbplats efter årsmötet.

Bridgeklubben och Torsdagsklubben har inlett sin verksamhet på Socis. Bridgen spelas som vanligt tisdagar från och med kl. 17.00. Antalet spelare är begränsad till 24. Förhandsbokning obligatorisk, se närmare vår webbplatshttps://aggelby.fi/sv/kontakt/. 

Torsdagsklubben har sitt första möte i september. Se närmare vår webbplats https://aggelby.fi/sv/kontakt/.

Föreningen kommer också att uppmärksamma svenska dagen samt delta i en sångstund med de vackraste julsångerna i Åggelby gamla kyrka. Närmare om dessa senare. 

Vi följer noga med rådande restriktioner och kommer att anpassa aktiviteterna enligt dem. 

Helsingfors den 7 augusti 2020

Med vänlig hälsning
Kenneth Nykvist
Svensk Förening i Åggelby
Ordförande 
044-98 23 878
svenskforeningiaggelby@gmail.com 

Torsdagsträffarna med kaffe och dopp

Vi fortsätter som tidigare med de regelbundna torsdagsträffarna för Åggelbybor som vill umgås på svenska. Kom ihåg och beakta försiktighet med Coronaviruset! Det första mötet hålls (pga städningar i Socis) 17. september kl 13-15 i Åggelby Societetshus på adressen Larin Kyöstis väg 7. Rummet meddelas senare.

Efter det återgår vi till den normala ordningen med träffar den tredje torsdagen i månaden i Tornkabinettet.

Höstens bridge-spel kör i gång 4/8 på Socis.


Spelarna har informerats direkt om starten med ett separat meddelande. Deltagarmängden är under spelet begränsad till 24 spelare och spelledaren. Förhandsanmälning är obligatorisk.

Johan och Nisse ger mera information vid behov.

Medlemscirkulär 3/2020                                      


Bästa medlem!

Som tidigare meddelats är vår verksamhet lagd på is fram till dess att läget normaliserats. Vi har i alla fall slagit fast plats och datum för vårt årsmöte 2020. Det blir i stora salen på Socis i Åggelby, onsdagen den 26 augusti kl. 18.00. Separat kallelse till årsmötet skickas ut i normal ordning. Ifall mötet inte kan ordnas som ett fysiskt möte så hålls det digitalt.

Vi har däremot beslutat att uppskjuta utfärden till västra Nyland till våren 2021. Vi skickar då ut en ny inbjudan.

Vad gäller vår övriga verksamhet, dvs. bridgeklubben och torsdagsträffarna, återkommer vi när deras verksamhet återupptas.

Med vänlig hälsning

Svensk Förening i Åggelby
Kenneth Nykvist
Ordförande

Fotografitavlan Åggelby Skyddskårshus invigning har donerats till Helsingfors stadsmuseum

Känner du igen någon från fotografierna? Skicka i så fall namnen på personer du känner igen så vidareförmedlar vi dem till Helsingfors stadsmuseum. Ange gärna vilket fotografi och vem på fotografiet du känner igen, t.ex. "Andra från vänster på fotografi #2 är N.N." eller "Prästen är N.N."! Bilderna är numrerade för hand och den syns bäst med att zooma bilden.

 

Uppsatstävling för lågstadierna är avgjord

Svensk Förening i Åggelby har på sedvanligt vis ordnat en uppsatstävling för eleverna i årskurs 6 i Kottby, Månsas och Staffansby lågstadieskolor. Eleverna premierades vid vårfesten med stipendier ut Britta Holmlunds stipendiefond.

Här är vinnarna och deras uppsatser!

Oliver Gustafsson från Månsas lågstadieskola
/Site/Data/3075/Files/Min%20hembygd/min%20hembygd%2C%20mansas%20oliver%20gustafsson%20baggboele%202020.pdf

Leonard van de Brugge från Staffanby lågstadieskola
/Site/Data/3075/Files/Min%20hembygd/leonard%20min%20hembygd%2C%20staffansby%202020.pdf

Kia Laurla från Kottby lågstadieskola
/Site/Data/3075/Files/Min%20hembygd/hembygd%20kia%20laurla%20kottby%202020.pdf

Ett stort grattis och tack till alla som deltog i uppsatstävlingen.

Medlemskap

Medlemsavgiften för 2020 är 10 € enligt beslut på föreningens årsmöte 2019.

Betalningsuppgifter:
Betalningsumman: 10 €
Betalningsmottagaren: Svensk Förening i Åggelby
Konto : FI54 2221 2000 0745 39
Betalningsdatum : 30.4.2020
Referens: 120207

Corona-virusets inverkan på vår verksamhet

Helsingfors-hjälpen inledde sin verksamhet

Läs mera på den här länken.

Föreningens utfärd till Västra Nyland den 16 maj 2020

Utfärden till Västra Nyland framskjuts till nästa vår, närmare tidpunkt meddelas senare.

Årsmötet torsdagen den 26 mars 2020

Mötet ordnas 26/8/2020 såsom omständigheterna det tillåter. 
 

Uppvaktning vid Åggelby hjältegravar

Uppvaktningen inhiberas.  

Dags att söka understöd för år 2020!

Sätt en guldkant på verksamheten genom understöd från Svensk Förening i Åggelby. Föreningen kan ge understöd åt svenskspråkiga aktörer i Åggelby med omnejd i nordöstra Helsingfors. Föräldraföreningar, Hem och skola, klasser, dagisar och andra föreningar är exempel på sammanslutningar som kan ansöka om understödet. Skicka in ansökningar (plan för verksamheten + budget + bankkonto) per e-post till svenskforeningiaggelby@gmail.com före den 15 februari 2020. OBS! Om din sammanslutning fått understöd av oss år 2019, kolla att det är redovisat. Utan redovisning, inget nytt understöd.

De som blir beviljade understöd meddelas i början av april 2020. Fråga gärna, antingen via e-post adressen eller telefon 044-98 23 878. De som beviljats understöd för 2020 skall inom samma år  presentera en ekonomisk redovisning till Svensk Förening i Åggelby.

Gammelstadens Ungdomsförening (GUF) ordnar Föreningens dag 5.2 i Bergshyddan.

Se bilagan för närmare information.

I det stora land​skapet på Svenska Teatern 24.1. 

Svensk Förening har reserverat biljetter till I det stora landskapet på Svenska Teatern fredag 24.1.2020, kl. 18.00. I det stora landskapet är en sprakande musikteaterföreställning och en poetisk familjeberättelse. Pjäsen är ett samarbete mellan Svenska Teatern och DuvTeatern. Läs mera på svenskateatern.fi. 

Föreställningen kostar 20 euro för medlemmar och 30 euro för icke-medlemmar. Antalet biljetter är begränsat och biljetterna säljs i anmälningsordning, medlemmar har förtur. Föreningen bjuder på bubbel i pausen. Anmälningar på denna sida, till ordförande Kenneth Nykvist tel: 044-98 23 878 eller e- post: svenskforeningiaggelby@gmail.com.


 


 Du kan även blädda i tidigare års aktualiteter.

Du hittar oss på Facebook med "Svensk Förening i Åggelby"

Förhandsinblick på nästa år...