Spela bridge med föreningen.Föreningen arrangerar bridgespel på Societetshuset i Åggelby, Larin Kyöstis väg 7 tisdagar kl 17:00. 

Ingen förhandsanmälning behövs för etablerade spelare, men då du kommer med för första gången så önskar vi att du först kontaktar Johan Holmgren så att vi kan säkra att plats och spelförutsättningar finns. Du kan komma ensam eller med din spelpartner.

En spelavgift för dagen uppbäres på plats och är 3 € per person. Spelavgiften används till speltillbehör.
Spelandet är i första hand avsett för medlemmar i föreningen. Anslut dig och stöd vår verksamhet på detta sätt. Föreningen bekostar kaffeservering och utrymmet.
Se närmare

För mera information kontakta Johan Holmgren; telefon 0500-757003 eller Nils Michelsson; telefon 0500-702217

Notera om inkommande speltider

Om ej annat säges här under blir det spel igen nästa tisdag.

Undantag: