.

.

  Klassfotografier 1964-65.

Klass I

Klass II

Klass III

Klass IV

Klass V


 

 

Klass VI


Klass 6H

Läses vänster högerut, uppifrån ned.
Rad 1. Carita Pohjolainen, Kjell Weckström, Lars Suovankoski, Siv Öhrnberg, Atte Kotaluoto, Lisbeth Dölle, Birger Dölle, Siv Michelsson, Karl-Gustaf Sundman, Irmeli Mäkinen, Lars-Erik Wikstén, Karl-Erik Lindman.
Rad 2. Harriet Piikkilä, Eva Moring, Don-Erik Andersson, Inga-Lill Malm, Lars-Henrik Karlsson, läraren Brita von Haartman, Hans Markelin, Mary-Ann Axelsson, Gunnar Flinck, Siv Wilkman, Heidi Ilmoni, Kurt Jansson. På bilden saknas eleven Barbro Brushane som hunnit avgå.

Klass VII


Klass VIII


Om du hittar ett fel i informationen ovan så meddela oss om det per emejl!
Nämn läseåret, klassen och felet!

Elevnumreringen från bakraden, vänster räknat
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35