.

.

  Klassfotografier 1958-59.

Klass I

Klass I a

Presentation radvis uppifrån ned, vänster till höger.
Rad 1: Lars-Peter Ahlfors, Peik Kuuluvainen, Leif Bjugg, Magnus Lindströn, Leif Jäppinen, Lars Örnberg, Johan Grönroos.
Rad 2: klassföreståndaren Irma Anner, odentfierad tjej, Karl-Julius Mattas, Karl-Erik Lnidman, Rainer Gustafsson, Karl-Gustaf Sundman, Hans Kytöpuro, Christer Westerlund, Mikael Åkerblom, Harri Salonen, Lars.Göran Anderssén.
Rad 3: Britt-Louise Forsström, oidentifierad tjej, Marianne Söderholm, Camilla Johansson, Ulla Söderholm, Maria Lindholm, Krista Jussila, Lie Lindberg, Anneli Rynnelä, Rita Kytöpuro.
Sittande rad: oidentifierad tjej, Monica Skibdahl, Inger Dahlgren, Marianne Bruhn, Marina Myhrberg, Rigel Ehrnsten, Mary-Ann Axelsson, oidentifierad tjej, oidentifierad tjej, Maj Paul, Irmeli Mäkinen.
Fotot saknar följande elever: Ralf Anner, Rolf Englund, Marika Tandefelt och Marianne Stenberg. Med på fotot är följande som gärna får inta de av mig oidentifierades platser: Inger Löfman, Siv-Britt Sandman, Gunilla Sjögren, Mary-ann Wilkman. Jag är också osäker på fröknar Aksén och Ehrnsten, kanske jag prickat dem fel. Korrigera gärna.

 

Klass II


 

Klass III

Klass IV

Klass V

Klass VI

Klass VII

Klass VIII


Om du hittar ett fel i informationen ovan så meddela oss om det per emejl!
Nämn läseåret, klassen och felet!

Elevnumreringen från bakraden, vänster räknat
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35