.

ÅGGELBY 100 år i bilder - så som vi minns det

Föreningen   Skolorna   Kyrkan   Huvudmeny

Svensk Förening i Åggelby

Det har i år 2021 gått 100 år sedan Åggelby skildes från Helsinge socken och bildade en egen kommun. Vid det här laget var Svensk Förening i Åggelby redan en etablerad förening med en omfattande verksamhet. 

Bakgrund

Redan 1908 hade en grupp Åggelbybor samlats för att diskutera frågan om en svensk kulturförening i Åggelby. Från myndigheternas sida såg man med misstro på olika slag av sammanslutningar som kunde stärka motståndet mot den rådande förryskningspolitiken vid den här tiden. Därför dröjde det ända tills den 18 mars 1909 innan guvernören för Nylands län, Max Alfthan, godkände föreningens stadgar. 

Verksamheten inom föreningen kom snabbt igång, redan en månad efter grundandet höll Svensk Förening sitt första möte med bl.a. föredrag, sång och deklamation på programmet. 

Till en början samlades man i det som idag är societetshuset i Åggelby, men ganska snart väcktes frågan om ett eget föreningshus. Efter en del diskussioner beslöt man inköpa villan ”Central” som låg där Mickelsvägen 4 nu finns. Efter en del mindre omändringsarbeten kunde föreningen ta i bruk sitt föreningshus.

Läs mera detaljerat om föreningens bakgrund på föreningens hemsida: https://aggelby.fi/sv/historik/foreningen/

Skolfrågan i Åggelby

Vid sidan av olika kulturella strävanden blev skolsituationen i Åggelby föremål för föreningens speciella omsorger. 

Redan 1911 hade en privat samskola Åggelby Svenska Samskola inrättats på orten med en skolförening som upprätthållare. Det visade sig ganska snabbt att skolföreningen inte ensam mäktade med att upprätthålla skolan och redan 1916 överläts skolrättigheterna på Svensk Förening. Vid sidan av olika understöd till skolan så ställdes också föreningshuset till skolans förfogande. Efter olika ombyggnader verkade skolan i fastigheten tills en förödande brand förstörde skolan 1969. En ny skolbyggnad uppfördes på samma plats och där verkade samskolan tills Helsingfors stad införde grundskolan 1977 då Åggelby Svenska Samskola sammanslogs med Andra svenska lyceum till Åshöjdens skola och flyttade till Sturegatan.

Läs mera om skolan på föreningens hemsida https://aggelby.fi/sv/historik/skolan/

Britta Holmlund, föreningens grand old lady

Många betydande personer har verkat inom Svensk Förening och en av de främsta bland dem var Britta Holmlund, en Åggelbybo av den gamla stammen. Hon hörde till dem som var med och grundade Torsdagsklubben redan 1944 och kom att verka som föreningens ordförande under ett tjugotal år varefter hon blev vald till föreningens viceordförande. År 2004 gav hon ut boken På vandring genom byn, som berättade om Åggelby i gamla tider.

Verksamheter i dag

Svensk Förenings i Åggelby verksamhet utgår ännu idag från de intentioner man hade  vid grundandet men själva utförandet har förändrats. Det vill säga, föreningen ordnar kulturutbud på svenska och understöder svenska skolor och daghem i norra Helsingfors. 

Årligen ordnar föreningen utfärder, teaterbesök olika föredrag för sina medlemmar och andra intresserade. De senaste åren har föreningen sett bl.a.  Chess och I det stora landskapet på Svenska Teatern. Vissa år har man även besökt Fallåker teater i Esbo. 

Varje år brukar föreningen också göra en endagsutfärd, senast besöktes Fredrikshamn och i år står Västra Nyland på tur. 

Livaktig är även föreningens bridgeklubb som samlar ett tiotal spelbord varje tisdag i Societetshuset i Åggelby. 

Skolor och daghem stöds på olika sätt. Varje år ordnas en uppsatstävling som bär Britta Holmlunds namn. Tema för tävlingen är min hembygd och en vinnare utses i varje lågstadium i norra Helsingfors. Vidare stöder Svensk Förening skolorna med bidrag för vanliga stipendier, böcker för deras bibliotek samt olika kulturella strävanden på svenska. 

Svensk Förening har idag närmare etthundrafemtio medlemmar och antalet är stabilt.