.

Vårutfärd till Verla

21 Maj 2022 kl. 08.00–17.00
Anmälningsblanketten är öppnad på addressen https://aggelby.fi/sv/anmal/