.

 

 

 

 

ÅR 2013

Gamla bilder av Åggelby visas fr.o.m 21.11.2013

På torsdag 21.11.2013 kl. 17.00 öppnas utställningen med gamla bilder från Åggelby ppå Bibban och i köpcentrets skyltfönster. Kom och titta, et lönar sig! /17.11/MBL 

Porkala 21.9.2013

Den 21 september 2013 åkte24 personer i en charterbuss från Åggelby för att bekanta sig med Porkala-området. Vår ytterst sakkunniga guide lotsade oss och bussen längs en bit av Kabanov-vägen med den enda bevarade sovjetiska äreporten förbi Pickala gård och vidare mot Degerby. Vi besåg en bunkeranläggning och avnjöt museet Degerby Igor. Sedan var det dags för en storartad lunch vid Sjundby slott och en rundvandring i slottet. Bilderna visar hur vi såg ut på de olika haltpunkterna. Det var en mycket trevlig lördag vi tillbringade tillsammans.

Här hittar du bilderna:  https://www.dropbox.com/sh/he6zo28ppv2qiu4/-QivyUjo4s

Här hittar du stadsstigarna: http://kaupunginosat.net/oulunkyla/kaupunkipolku

Nu måste det officiellt vara höst eftersom stadens lövsugarbil mullrade fram på vår lilla väg och sörplade i sig allt som kom i dess väg. Kråkorna steg artigt åt sidan för att strax efteråt foträtta att leta efter ätbart i geggan vid kantstenarna. Litet vemodigt att ta farväl av den långa sommaren, men inom Svensk Förening finns inget vemod – vi träffas och har det trevligt på svenska.
Källarvåningen i Socis skall enligt rykten saneras i höst. Det skulle vara trevligt om så skulle ske, då skulle föreningarna få mera utrymme till sitt förfogande. Som det nu är, får husets värdinna Katri Laaksonen lägga pussel för att kunna hitta möteslokaler till alla.


Åggelby byafest ägde rum en vacker helg den 21-22 september runt omkring köpcentret och Gustafsgård. Programmet var digert och platserna väl besökta. På grund av föreningens samtidiga Porkala-utfärd hade vi ingen aktivitet vid byafesten.


Svenska Dagen firas onsdagen den 6 november på Solhem, Kyrkobyvägen 23 i Malm. De svenskspråkiga föreningarna i nejden står som arrangörer. Vi börjar festen klockan 18.00. Festtalet hålls av Gunborg Gayer, rektor vid svenska Arbis i Helsingfors och med tidigare anknytning till Åggelby svenska samskola. GUFens kör uppträder. Till slut kaffe med tårta och allmän samvaro. Välkommen!

Vi som är hemma på dagen träffas på Socis torsdagarna 17 oktober, 21 november och 19 december mellan kl. 13-15. För början av år 2014 har följande dagar reserverats: 16 januari, 20 februari och 20 mars. Kom med och trivs på svenska.


Bridgeklubben spelar varje tisdag från klockan 16:30 på Socis.


Föreningens hemsida www.aggelby.fi är alltid bra att besöka för att ta del av det senaste om Åggelby. Här hittar du också länken till de tre svenska stadsstigarna. Om du skriver ut dem får du ut mera av dina promenader i Åggelby. Hitta oss också på Facebook!     https://www.facebook.com/pages/Svensk-f%C3%B6rening-i-%C3%85ggelby-rf/236450959840703

Vi önskar er alla en mysig fortsättning på hösten.

                        
Mats Blomqvist, ordförande  Ylva Freudenthal, sekreterare

Britta Holmlund stipendiaterna är klara

Skolavslutningarna nalkas och med dem stipendieutdelningarna. I år har årskurs 6 i Kottby, Månsas och Staffansby lågstadieskolor för sjunde gången skrivit uppsatser med rubriken ”Min Hembygd” för att kunna få Britta Holmlund stipendiet. Klasslärarna har bedömt sina elevers prestationer och följande skribenter har utsetts få Britta Holmlund stipendiet för år 2013: Annika Kosonen/Kottby, Lorenz Ridgewell/Månsas och Linnea Holm/Staffansby. Vi gratulerar och önskar lycka till! 23.5.2013/MBl

Föreningens höstutfärd till Porkala

Vi vill lätta upp den långa hösten och arrangerar därför en heldagsresa för att bekanta oss med ”Porkala parentesen” lördagen den 21 september 2013. Bussen avgår från Åggelby torg kl. 09.30 och i Kyrkslätt stiger vår professionella guide ombord. Vi bekantar oss med museet Degerby Igor och äter lunch i Sjundby slott. Vi får se slottet och dricker eftermiddagskaffe i Kyrkslätt.

Föreningen sponsrar resan kännbart. Medlemmar betalar endast 45€ per person, icke-medlemmar 60€. Var och en betalar för ev. extra drycker. Anmäl dig senast den 5 september till Mats Blomqvist, tel: 044-3301 274. Hjärtligt välkommen med! /11.5.2013 / MBl

De stupades dag, söndagen den 19 maj

Föreningen uppvaktar vid Åggelby hjältegravar på Malm begravningsplats söndagen den 19 maj klockan 12.00. /11.5.2013 / MBl

Föreningens styrelse 2013

Föreningens årsmöte hölls den 21.3.2013 på Socis i Åggelby. Ett tjugotal medlemmar var närvarande. Den gamla styrelsen beviljades ansvarsfrihet, budgeten och verksamhetsplanen för 2013 fastställdes och val av styrelsemedlemmar förrättades. Styrelsen har följande sammansättning: Mats Blomqvist/ordförande, Ylva Freudenthal/sekreterare, Nina Eklund/vice ordförande, Gustav Furuhjelm/skattmästare, Peter Cedergren, Kenneth Nykvist, Agneta Nuorvala, Nils Michelsson (ny, på två år) och Carita Gabrán (ny, på ett år). Medlemsavgiften är oförändrad, 10€ per år eller 50€ för ständigt medlemskap. Föreningens omtyckta värdinna, Urda Nyqvist avtackades och utsågs till hedersmedlem och hedersvärdinna. 

En majutfärd i Åggelby, 18.5. kl.11.00

 I Åggelby finns tre s.k. stadsstigar med cirka 24 noga beskrivna objekt. Lördagen den 18 maj klockan 11.00 tar vår abonnerade minibuss oss från Åggelby torg runt Stadsstig II i Grindbacken, Gärdobacka, Linsved, Lillforsen och Grinddalen. Ruttbeskrivningen finns på webben, www.aggelby.fi, men i bussen kommenteras sevärdheterna av Mats och förhoppningsvis av deltagarna. När vi sett oss mätta, tar bussen oss till Domarby gård där vi får lunch i restaurangen. Därefter bekantar vi oss med museet.  Medlemmar betalar 20€ för lunchen, icke-medlemmar betalar 30€. Var och en betalar för ev. extra drycker. Alla andra kostnader står föreningen för. Anmäl dig senast 5 maj till Mats Blomqvist/044 3301 274. De 22 först anmälda ryms med. Hjärtligt välkomna!

Föreningens årsmöte den 21.3 på Socis

Bästa medlem av Svensk Förening i Åggelby rf. Föreningens årsmöte hålls torsdagen den 21 mars med början kl. 18.00 på Åggelby Socis, Larin Kyöstis väg 7, i stora salen. Efter mötet servering och samvaro. När vi pratat tillräckligt samlas den nya styrelsen till konstituerande möte. Välkomna! /5.3.2013/MBl

Åggelby Socis i Hesari 17.2

Söndagen den 17.2 hade Helsingin Sanomat en förtjänstfull artikel om dödläget för renoveringen av Åggelby Socis. Ett fint fotografi av ett vintrigt Socis utgjorde en fin ingress. Journalisten Tuomo Heikkola redogör för husets historia och dess viktiga roll som allaktivitetshus för invånarna i Åggelby. Han undrar varför inget har hänt med renoveringen de senaste 6 månaderna fastän man (Katri Laaksonen) fått ihop 500 000 € ur olika fonder som handhas av Helsingfors stad. En förklaring till stillheten uppges vara, att renoveringen blev för omfattande och omklassades till ombyggnadsprojekt av stadens fastighetskontor (tilakeskus). Staden lär vara försiktig med arbetsstarten eftersom socialverket, som officiellt hyr huset, funderar över fortsatt verksamhet i huset då deras hyra för fastigheten stiger kännbart.
Fastighetschefen Sari Hildén och projektarkitekten Teemu Metsälä tror dock att arbetet kommer i gång igen. Man strävar efter att göra en mindre grundrenovering och få tillbaka källarutrymmena under hösten 2013. /18.2.2013/MBl

Oulunkyläinen 1/2013

Åggelbys egen tidning, Oulunkyläinen, har utkommit med årets första nummer. Om du inte fått den hemburen kan du hitta den i köpcentret Ogeli, på biblioteket, på Socis eller i K-affären Musta-Pekka. Bekanta dig med de senaste nyheterna om Åggelby, bl.a. Svensk Förenings aktiviteter under våren 2013, Om tankarna på att bilda en "Pro Åggelby Socis" påtryckningsgrupp för att få fart på renoveringen, om stadsstigarna i Åggelby. /16.2.2013/MBl