.

Styrelsens strategimöte

19 Januari 2022 kl. 17.00–20.01
Styrelsen samlas för att överse och uppdatera strategin