.

Årsmöte

30 Mars 2022 kl. 18.00–20.00

Bilagor (hittas på sidan Aktuellt)
Föredragningslista
Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsplan 2022

Vi ber att deltagarna bekantar sig med stadgar och mötesbilagorna i förväg.

Bokslutet och budjeten föredras under mötet och finns till påsyn i möteslokalen före det.

Styrelsen


Plats
Socis