.

Styrelsens strategimöte

19 Maj 2022 kl. 17.00–20.00
Strategin diskutteras och uppdateras


Plats
Nyyrikki