.

Ansökningar av understöd skall inlämnas senast

14 Februari 2020 kl. 23.59–15 Februari 2020, 00.00

Sätt en guldkant på verksamheten genom understöd från Svensk Förening i Åggelby. Föreningen kan ge  understöd åt svenskspråkiga aktörer i Åggelby med omnejd i nordöstra Helsingfors. Föräldraföreningar, Hem och skola, klasser, dagisar och andra föreningar är exempel på sammanslutningar som kan ansöka om understödet. Skicka in ansökningar (plan för verksamheten + budget + bankkonto) per e-post till svenskforeningiaggelby(at)gmail.com före den 15 februari 2020. OBS! Om din sammanslutning fått understöd av oss år 2019, kolla att det är redovisat. Utan redovisning, inget nytt understöd.

De som blir beviljade understöd meddelas i början av april 2020. Fråga gärna, antingen via e-post adressen eller telefon 044-98 23 878. De som beviljats understöd för 2020 skall inom samma år  presentera en ekonomisk redovisning till Svensk Förening i Åggelby.