.

Extra föreningsmöte

24.01.2024 kl. 18.00 – 20.00
Svensk Förening i Åggelby r.f. kallar sina medlemmar till ett extra föreningsmöte för att i enlighet med paragraferna 8 och 9 i föreningens nuvarande stadgar från 23.6.2016 (som hittas på föreningens hemsida under Kontakter eller direkt via länken https://aggelby.fi/Site/Data/3075/Files/stadgar%2023_6_2016.pdf) behandla ändringar av sagda stadgar.


Plats
Socis
Larin Kyöstis väg 7