.

 

 

 

 


Start    Tillbaka till historiken 

 

Societetshuset i Åggelby

Vi har ju sedan en längre tid hållit Socis som huvudkvarter för vår verksamhet. Därför känns det rätt att ägna det lite "spaltutrymme" i vår historik. Som det framgår ovan påbörjades vår verksamhet i Pensionatet, som det nuvarande Societetshuset kallades. Efter en kort tid där flyttades vår verksamhet till andra lokaliteter för att sent om sider återvända dit efter det att staden förskaffat sig byggnaden och rustat upp den till ett föreningshus.

Societetshuset, Larin Kyöstis väg 7

Den svenskfödda restauratrisen Johanna Charlotta Maexmontan satte under åren 1884-1901 sin prägel på området kring nuvarande Societetshuset i Åggelby. Hembygdsforskaren Outi Koste har förtjänstfullt utnyttjat de digitala tidningarna och hösten 2017 kunnat komplettera den bild av händelserna kring Larin Kyöstis väg som Maunu Harmo presenterar i boken ”Vihreä idylli” från år 1987. 

Färgarmästaren Berndt August Ölander byggde år 1882 en trevånings tornvilla på den tomt ”Arturdal” i norra delen av Grindbacka skogen han köpt av Kottby gård. Snart byggde han också en ny villa för uthyrning, han hade sin fasta bostad i Helsingfors. I juni 1884 köpte änkefru Johanna Charlotta Maexmontan marken och villorna; pengarna kom från det brännvinsbränneri hon ärvt av sin make.

Området utvecklades kraftigt under hennes tid fram till sekelskiftet 1900. År 1889 ville hon som nygift Maexmontan-Knief ha en egen villa intill de nyköpta, men det halvfärdiga bygget brann ner. Hon lät då 1890 flytta ett hus från centrum, bakom det nybyggda Ständerhuset, till Åggelby och byggde till det med ett torn. Så ser huset ut än i dag.

I de gamla villorna hyrde hon ut 35 rum och bodde om sommaren själv i det ditflyttade huset. Hon lät bygga ett badhus och 1897 startade hon en kallvattenkuranstalt enligt den moderna Kneipp-metoden och också ett pensionat. Då hade hon redan byggt åt sig villan Charlottenborg på höjden på andra sidan Ånäsvägen. Sluttningen till toppen av kullen fick en stensatt gångväg; den kan man ännu gå på.

Med hjälp av sin syster Mathilda Floberg drev hon Societetshuset och Brunnshusets restaurang inne i huvudstaden och bjöd gästerna på internationell underhållning. Den dekorativt anlagda trädgården sträckte sig ända till Åggelby station. På områdetbyggde man en simbassäng i stock. Hon fick också tillstånd att starta ett sanatorium på granntomten och hon fick utskänkningsrättigheter. Hon ägde så stort jordområde, 4 hektar, att kullen började kallas ”Johanneberg”.

Tack vare järnvägen var förbindelserna goda och pensionatet blev mycket populärt. Restaurangen höll hög klass. Hon kördes mot konkurs omkring år 1900 och avled i diabetes i sin villa i Åggelby 1903.

Stationsinspektor Albert Wickman köpte hennes fastigheter i Åggelby och hyrde ut restaurangen årsvis. År 1905 förekommer benämningen Åggelby Societetshus för första gången. Vid den tiden höll ryska officerare fester på Societetshuset, stämningen var häftig: man sjöng, spelade, hoppade på borden, dansade ripaska och till allmän förfäran rökte även kvinnorna öppet tobak. Det häftiga levernet åstadkom negativa skriverier i pressen. 

Efter revolutionen och inbördeskriget fortsattes traditionerna av emigranter och medlemmar av Åggelbys konstnärssamhälle med sina vänner. Då restauratörerna byttes titt och tätt hade utförsbacken börjat för Societetshuset och utskänkningen upphörde i och med förbudslagen 1919. Det överblivna lösöret auktionerades ut 1936. Senare har såväl Henrik Tikkanen som Kimmo Pälikkö förevigat Societetshuset i teckningar.

Helsingfors stad köpte 1979 det nedgångna Societetshuset som varit bostadshus. Mitt under den genomgående renoveringen 1984 brann en del av huset, men reparerades 1985 och dit flyttade Oulunkylän Pop & Jazzopisto (Åggelby Pop &Jazz-institut). 1995-2001 utnyttjade Mellersta Nylands Yrkesskola utrymmena i huset. På initiativ av Oulunkylä-seura blev Societetshuset ett av stadens allaktivitetshus år 2002.

Nu är huset under socialverkets ledning och används livligt av föreningar och av socialverket. Den stora salen hyrs ut till privata tillställningar. Gårdsflygeln renoverades 2008-09 till allmänt café. I maj-december 2018 förnyas mellangolven i entréplanet.

15.4.2018/MBl

Huset som flyttades till Åggelby:
Huset fanns ursprungligen vid det nuvarande ständerhusets skvär. Bakom byggnaden ser man ständerhuset byggas.Flyttningen beskrevs i den dåtida pressen så här:


Socis fotat ca 1910:

Åggelby och Socis beskrivs även på andra sidor i nätet.

Här länkar vi till några av dem, många går på finska men vi kan ju språket, så det är ingen idé att översätta dem:

Oulunkyläläinen  http://oulunkylainen.fi/2018/03/28/seurahuoneen-yllattava-historia-osa-ii/

Iltasanomat https://beta.is.fi/hs-helsinki/art-2000006284984.html#  

Kaupunginosat - Oulunkylä https://kaupunginosat.net/oulunkyla/   
 

Helsingfors stad har låtit göra en historik på Socis. Den kan läsas via länken härunder.
https://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/2020_kaava/2241_9_Seurahuone_RHS.pdf