.

 

 

 

 

Året 2015

God jul och gott nytt år 2016 bästa medlemmar och samarbetspartners  

Nätverket SeniorNord bjuder på Juljazz och Finlands Lucia

Tid: onsdagen den 16.12 kl. 14-15
Plats: Malms kulturhus, Nedre Malms torg 1
Mariah Hortans och Mathias Sandberg Duo bjuder på en härligt avspänd, jazzig julstämning med musik på engelska, svenska och finska, med allt från klassiska julverk av Sibelius, Händel och Schubert till Christmas Carols och traditionella nordiska julsånger. Därefter pausgymnastik, kaffeservering, infotorg samt besök av Finlands Lucia. Fritt inträde och ingen förhandsanmälan.

PS! Folkhälsan erbjuder skjuts inom norra Helsingfors med invataxi t/r med hjälp av luciamedel från tidigare år. Bokning av skjuts senast 11.12 via Emma Lunabba per tfn 044-7883 696. /04.12.2015/MBl

 

Oulunkyläinen 6/2015 nu tillhanda. 


Om du inte får tidningen hemburen så kan du hitta den i köpcentret, på biblioteket eller på Musta-pekka. I tidningen kan du läsa om det senaste i Åggelby och bekanta dig med villa Hällebo och vad Svensk Förening tänker göra i den närmaste framtiden. / 30.11.2015/MBl.

Självständighetsparken planeras - kom med synpunkter. 
 

Stadens byggnadskontor planerar för en grundlig förbättring av den s.k. Självständighetsparken i Åggelby. En skiss över planerna presenteras för invånarna tisdag den 1 december 2015 med början kl. 17.30 i Lotta-salen i Åggelby rehabiliteringssjukhus. Adressen är Ståthållarvägen 5. Parken är det ängsliknande område som ligger mellan sjukhuset, Tölle  och Vanda å. /26.11.2015/MBl

 

Matservering igen på Domarby gård. 
 

Anrika Domarby gård har igen fått en krögare. Det är Mikko Tornivuori, bosatt i Kottby, som sköter ruljangsen. Tisdagar-söndagar mellan 11-15 serveras lunch och kaffe i herrgårdens sidobyggnad. Herrgården kan reserveras för större tillställningar. Timo kallar restaurangen "Dumari" och man kan föja med dess aktiviteter och nyheter på Facebook. /23.11.2015/MBl

 

De vackraste julsångerna sjunger vi tillsammans i Åggelby gamla kyrka lördagen den 28.11 med början kl. 17.00.
 

Allsången samarrangeras av Svensk Förening i Åggelby och Petrus församling. När vi efter de första sångerna vilar struparna får vi lyssna till Pia Virtanen och Solveig Parikka på violin. Vidare uppträder sopranen Laura Veijola med solosång. Allsången ackompanjeras av Kaj Varho på kyrkans orgel. Välkomna! 5.11.2015/MBl

 

Oulunkylä-seura firar sina första 40 år lördagen den 14 november mellan kl. 15-18 i festsalen i Gustavsgård, Gevaldigervägen 13..

En massa program och uppträdanden utlovas, liksom också en dramatiserad historik över vår by. Före festen, klockan 13.00 startar en vandring längs en av Åggelbys stadsstigar utanför festsalen. Vandringen guidas av Pauli Saloranta. /28.10.2015/MBl

 

Svenska dagen firar vi tillsammans med de andra svenska föreningarna i norra Helsingfors den 6 november kl. 18.00.
 

Festen arrangeras på Solhem i Malm, Kyrkobyvägen 23. Festtalare är fil.lic. Rainer Knapas som talar under rubrik Det svenska i Karelen. Glatt umgänge och Modersmålets sång ingår gratis. /26.10.2015/MBl

 

Senaste Oulunkyläinen finns nu tillgänglig!
 

Om du inte fått den hem, kan du få tag i den bl.a. på Musta Pekka, Biblioteket, Ogeli köpcentrum eller Åggelby Socis. Läs om senaste nytt i vår by och om Svensk Förenings planer. /18.10.2015/MBl

 

Staden beslutade, Socis fortsätter som förut. 
 

Stadsstyrelsen i Helsingfors hade nyligen ett sammanträde där man (igen) skulle fatta beslut om de s.k. invånarhusens framtida verksamhet och ägarskap. Besöutet blev att allt fortsätter som förut, d.v.s. Helsingfors stads social- och hälsovårdsverk fortsätter att administrera de 10 invånarhus som staden äger. Åggelby Socis är ett av dem. Socialverket koordinerar en livlig verksamhet i Socis och ett antal föreningar och sammanslutningar i Åggelby har sin verksamhet där. Det känns skönt att veta att allt är bra för oss. /29.9.2015/MBl

 

Den nya K-butik som håller på att byggas i hörnet av Ståthållar- och Norrtäljevägen i Åggelby kommer att få namnet PikkuPekka.
 

Namnet kommer sig av att MustaPekkas handelsman, Jouni Ekholm, också har ansvaret för den nya butiken. Öppningsdags lär det bli under vårvintern 2016. /17.9.2015/MBl

 

Morjens Forsby! 
 

Torsdagen den 10.9. mellan kl. 13-15. Start klockan 13 i Forsby kapell med allsång och uppträdande av daghemmet Fenix. Sedan ca 23.45 fortsätter vi med parkgymnastik och 14.00 serveras kaffe med dopp i Forsby servicecentral i N-huset. /8.9.2015/MBl

 

Nu finns Oulunkyläinen 4/2015 att få!
 

Om den inte kommer in i postluckan så hittar du den på biblioteket, Socis, köpcentret och Musta-Pekka. I detta nummer kan du bl.a. läsa om hur trevligt Svensk Förening hade på vårutfärden till Borgå i maj. Mera nyheter om stadsplaner i Åggelby finns också. /28.8.2015/MBl

 

Aktuellt i Norr. Svenska Folkpartiet informerar

tisdagen den 2.6 på Solhem i Malm med början kl. 18.00 om stadens planeringsplaner i vår Norra del, bl.a. om Spår-Jokern genom Åggelby och om kompletteringsbyggandet. /31.5.2015/MBl

 

Info om villatomterna i Grindbacken. 
 

Ett förslag till ändring av stadsplanen för Grindbacken finns till påseende i bl.a. Åggelby bibliotek under tiden 1-17.6 2015. Stadsplanearkitekt Sari Ruotsalainen kommer att finnas på Åggelby Socis måndagen den 8.6 mellan kl. 15-18. Man kan kommentera förslaget åt henne eller på de platser där planen är utlagd. /31.5.2015/MBl

 

Årets Britta Holmlund stipendiater: 

Nu har skolorna haft sina vårfester och i Kottby- , Månsas och Staffansby lågstadieskolor har man även delat ut Britta Holmlund stipendier. Stipendiet går till den elev i var skolas sjätte klass som enligt klasslärarens bedömning bäst har hanterat ämnet "Min hembygd" i en uppsats. Årets stipendiater är: Anna Niemi/Kottby, Aaron Lehtinen/Månsas och Majken Oksanen/Staffansby. Vi gratulerar stipendiaterna och tackar alla sexor för att de skrev så fina uppsatser. Likaså tackar vi rektorer och klasslärare för att Svensk Förening än en gång fått arrangera uppsatstävlingen. Så småning om får vi alla läsa deras alster i tidsningen "Det händer Norr om Stan". /30.5.2015/MBl

 

Söndagen den 17 maj klockan 12.00 uppvaktar vi vid Åggelby hjältegravar på Malm begravningsplats.
 

Hjältegravarna finns i kvarteret 91. /13.5.2015/MBl

 

GUFfens vårkonsert lördagen den 25 april. 
 

Gammelstadens ungdomsförenings kör underhåller oss med ett brett program taget ur sagans värld lördagen den 25 april med början klockan 19.00 i sitt hem, Berghyddan. Biljetterna kostar 15€ och kan förköpas av körmedlemmar eller en timme före konserten vid dörren. /17.4.2015/MBl

Styrelsen förnyades på årsmötet. 
 

Den nya styrelsen för Svensk Förening har följande sammansättning: Kenneth Nykvist/ordf., Nina Eklund/vice ordf., Nils Michelsson/sekr., Gustav Furuhjelm/skattm., Agneta Nuorvala, Carita Gabrán, Mats Blomqvist, Merja Rinne och John Westerholm. /27.3.2015/MBl

Nämnd vill behålla stadens invånarhus. 
 

I Husis den 26 mars finns en notis där Helsingfors stads social- och hälsovårdsnämnd uttalat sig så, att "staden bör också i framtiden hålla sin hand över de tioo invånarhus som upprätthålls i stadens egen regi."

Den närmsta framtiden får väl utvisa vad som kommer ut i slutändan, men bara detta utlåtande ger hopp om att verksamheten på vårt Socis även 2016 kan fortsätta som förut. / 26.3.2015/MBl

 

 

Föreningens vårutfärd, lördagen den 23 maj

Vår hyrda buss startar från Åggelby torg kl. 10.00 lördagen den 23 maj och styr mot Borgå. Där bekantar vi oss med den unika boksamling som finns i Borgå gymnasium och med Runebergs hem. Sedan är det lunch och hemresa. Resan, guidningen och maten kostar 20€ per medlem, icke-medlem betalar 30€. Anmäl dig snarast, men senast den 9 maj till Mats Blomqvist (044-3301 274). Ha jämna pengar i handen när du stiger på bussen. /20.3.2015/MBl

 

Årets storsatsning – Mamma Mia tisdagen den 13 oktober

Vi satsar i höst en hel del för att våra medlemmar skall kunna få njuta av den fenomenala musikalen ”Mamma Mia” på Svenska Teatern. 30 biljetter är bokade till tisdagen den 13 oktober. Medlem betalar endast 50€ i vilket ingår biljett och förtäring under pausen. Icke-medlem, också välkommen, betalar 70€ för detta. Anmäl dig först till Mats Blomqvist (044-3301 274), betala sedan senast 16.5 till föreningens konto FI 54 2221 2000 0745 39. Ange som mottagare: Svensk Förening i Åggelby och skriv gärna i fältet för meddelanden ”Mamma Mia” och antalet biljetter. Vi distribuerar biljetterna under förhösten. Var och en tar sig till och från teatern på egen hand. /20.3.2015/MBl

 

Föreningens årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 på Socis, Larin Kyöstis väg 7.

Föreningens stadgeenliga årsmöte hålls traditionsenligt på Åggelby Socis med början kl. 18.00 torsdagen den 26 mars 2015. Förutom ordinära årsmötesärenden, som godkännande av budget 2015 och beviljande av ansvarsfrihet för 2014,  föreslås en justering av Föreningens stadgar. Nu krävs 8 personer i styrelsen + ordföranden. Styrelsens förslag är att antalet personer i styrelsen är 6-8 + ordföranden. Efter årsmötes-förhandlingarna bjuds på delikata ostar med lämpligt tillbehör. Och därefter samlas den nya styrelsen till konstituerande möte. Välkommen! /8.3.2015 /MBl

 

Rapport om den enkät som Helsingfors stads social- och hälsovårdsverks lät göra 2014 om invånarhusen finns nu på webben.

http://www.hel.fi/static/sote/asukastominta/julkaisut/askastalot-2014-raportti.pdf innehåller hela dokumentet på finska. Läs och begrunda. I fredagens Husis fanns en artikel i ärendet och i de finska regionala TV-nyheterna rapporterades det i måndags från bl.a Ågeli Socis och från den påtryckningsdemonstration som arrangerades utanför stadshuset i Helsingfors. /21.1.2015 / MBl.

 

Ansök om understöd nu! 
 

Svensk Förening i Åggelby beviljar understöd åt svenskspråkiga aktörer i Åggelby med omnejd. Skolor, dagisar, föreningar, sammanslutningar och övriga grupper med verksamhet på svenska kan ansöka om understödet. Skicka in ansökningar (plan för verksamheten + budget) helst per e-post till mats.hj.blomqvist(at)gmail.com före den 15 februari 2015. Alternativt som brev till: Mats Blomqvist, Enstigen 12 B, 00780 Helsingfors. De som beviljats understöd skall inom 2015 presentera en ekonomisk redovisning till Svensk Förening i Åggelby. 6.1.2015/MBl

 

Eftermiddagsträffarna går i gång igen torsdagen den 15 januari på Åggelby Socis, Larin Kyöstis väg 7.
 

Kom och trivs på svenska mellan kl. 13-15. Även icke-medlemmar är hjärtligt välkomna. /5.1.2015/MBl

Vi besöker Fallåker teater söndagen den 8 februari 2015.
 

25 biljetter är reserverade och några finns ännu att boka. Ring Mats Blomqvist 044-3301 274 senast den 23 januari. Vår abonnerade buss avgår kl. 15.15 från Åggelby torg. Biljetten, 20€, betalar du när du stiger på bussen. Kom med on njut av Fallegänget och komedin "Liket som visste för mycket". /29.12.2014/MBl

 

26 notiser år 2015