.

 

 

 

 

Året 2014

Webnotiser 2014

 

God Jul och Gott nytt år! När regnet öser ner i decembermörkret har den rätta julstämningen svårt att infinna sig. Dock, jul blir det och vi kan igen lägga ett aktivt föreningsår bakom oss. Vi vill rikta ett varmt tack till våra medlemmar och samarbetspartners för det gågna verksamhetsåret 2014 och ser fram med förväntan på vad det nya året 2015 skall bjuda på. /19.12.2014/MBl

 

Åggelby år 2050! Läs om hur Helsingfors stad planerar att Åggelby kunde se ut i framtiden.
 

Stadsplanekontorets utkast till generalplan kan du betrakta närmare på Oulunkyläseuras hemsida: http://kaupunginosat.net/oulunkyla /15.12.2014/MBl

GUF-körens traditionella julkonsert

lördagen den 13.12.2014 med början kl. 18.00 i Viks kyrka, Agronomgatan 5. Dirigent: Håkan Wikman, solist Petra Schauman. Program 10€. /28.11.2014/MBl

 

Oulunkyläinen 6/2014 har utkommit.
 

Om du inte får den genom postluckan så hittar du stadsdelstidningen på Bibban, i köpcentret Ogeli, på Musta-Pekka eller Socis i Åggelby. Det är den sista tidningen för det här året och innehåller mycket läsvärt. Bl.a. berättar Britta Holmlund om Torsdagsklubbens första år; den startade i november 1944. / 21.11.2014/MBl

Julmarknad på Solhem i Malm,

Kyrkobyvägen 23, arrangeras söndagen den 23.11 mellan kl. 12-15 av Malm Svenska Ungdomsförening. Här hittar du handarbetenm bakverk, lotteri, loppis, våfflor, grillkorv och kaffe. Titta in! /19.11.2014/MBl

 

Nummer 5/2014 av Oulunkyläinen distribueras nu till hushållen.
 

Den finns också på biblioteket och på Musta Pekka. Oulunkyläseura arrangerar en hel del samhällsinformation under senhösten. likaså kommer "Pro-Åggelby Socis" att igen uppdatera de församlade om vad staden just nu tänker om invånarhusens framtid. Detta diskuteras torsdagen den 20.11 med början kl. 18.00 på Åggelby Socis. /17.10.2014/MBl

 

Svenska Dagen nalkas!
 

Torsdagen den 6.11 kl. 18.00 arrangerar de svenska föreningarna i norra Helsingfors en gemensam fest på Solhem (Kyrkobyvägen 23) i Malm. Festföredraget hålls av litteratören Tuva Korsström. Därefter allsång och umgänge med kaffe och kaka. Kom med och trivs tillsammans på svenska! /17.10.2014/MBl

 

SeniorNord är ett nytt nätverk initierat av Helsingfors stad.
 

En träff, på svenska, hålls tisdagen den 28.10 kl. 14.00 i Malms kulturhus (Malmitalo). 

"Minne och glömska – när glömskan är ett problem" -föreläsning av Helena Ahlers från Folkhälsan. Anna Finnilä från Helsingfors stadsmuseum presenterar en minneskappsäck. 

Pausgymnastik, kaffeservering, seniorinfo.

SeniorNord erbjuder skjuts inom norra Helsingfors med en invataxi t/r. Anmälan till skjuts senast 21.10 till Tamara Bergkvist tfn 045 8690945. /17.10.2014/MBl

 

Kom med på höstfest lördagen den 11.10 2014! 
 

Styrelsen för Svensk Förening i Åggelby vill pigga upp föreningens medlemmar med en fest där vi firar 355 års jubileum. För endast 35€ per person får du vara med och njuta av samvaron, maten och programmet.Vi har bokat restaurang Nyyrikki och önskar bindande anmälningar senast torsdagen den 25 september. Betala summan till föreningens konto FI54 2221 2000 0745 39. Anmäl dig till Mats (044-3301 274) eller Ylva (050-533 6363) och berätta då om du vill ha kött, fisk eller vegetarisk mat. Välkommen! /18.9.2014/MBl

 

En finskspråkig trycksak som innehåller alla tre stadsstigar i Åggelby

utkommer på måndag 8.9 kl. 18:00 av Oulunkyläseura och Pauli Saloranta. Den fickvänliga boken kostar 4 €. 2.9.2014/MBl

 

Nu har senaste numret (4) av Oulunkyläinen kommit ut.
 

Om du inte får hem den så kan u hitta tidningen bl.a. i biblioteket, på Socis, i köpcentret Ogeli eller på Musta-Pekka. Här finns en fin artikel av Beatrice Wallman om vardagslivet i Gärdobacka på 1950-talet. 1.9.2014/MBl

 

Nästa nummer av Oulunkyläinen och "Det händer Norr om Stan" är på slutrakan.
 

Där finns mycket intressant om vad som händer och sker. /12.8.2014/MBl

 

Eftersommarens aktiviteter kommer i gång.
 

På Socis spelas bridge varje tisdag och "Vi som är hemma på dagen" ses torsdagen den 21.8 mellan 13.15 på Socis för en kopp kaffe med pratstund. Sannolikt är vi i tornrummet. Var beredd på att det finns gubbar på taket som reparerar det och att det kan vara stökigt på gården. Var också beredd på att det kan halta i rutinerna för Socispersonalen. /12.8.2014/MBl

 

Fest den 11 oktober 2014. 
 

Det här är en förhandsavisering om att föreningen kommer att arrangera en fest för sina medlemmar lördagen den 11 oktober 2014 på restaurant Nyyrikki. Mera information i ett separat medlemsutskick i september. Reservera kvällen i din kalender redan nu! /5.6.2014/MBl

 

Årets Britta Holmlund stipendiater. 
 

Nu har sommarpsalmen förklingat och årets Britta Holmlund stipendier har delats ut i Kottby, Månsas och Staffansby lågstadieskolor. En elev i var skolas sjätte klass utses, efter att ha bedömts ha skrivit den bästa uppsatsen med rubriken "Min hembygd". Årets stipendiater är: Mia Feodoroff från Kottby, Venla Tiilikainen från Månsas och Cecilia Wallius från Staffansby. GRATTIS! Vi tackar också rektorerna och lärarna som gett oss möjligheten att genomföra uppsatstävlingen. Uppsatserna kommer att publiceras i infotidningen "Det händer Norr om Stan". /31.5.2014/MBl

 

Onsdagen den 11.6.2014 kl. 17.00 presenteras den nya boken "Oulunkylä-Åggelby, tidens spår i en gammal villastad" som skrivits av docent Anja Kervanto-Nevanlinna i Åggelby bibliotek. /22.5.2014/MBl

 

Vi uppvaktar vid Åggelby hjältegravar söndagen den 18 maj kl. 12.00. Gravarna finns i kvarteret 91. Kör in längs Fältstensbågen. /16.5.2014/MBl

 

Kaffeträff torsdagen den 15 maj mellan klockan 13-15 på Åggelby Socis i tornrummet. Sedan tar vi paus över sommaren för att börja igen den 14 augusti. Kom med och trivs på svenska! /9.5.2014/MBl

 

GUFfens islossningskonsert 27.4.2014 kl. 15.00 på Berghyddan

Gammelstadens ungdomsförenings kör gläder oss med sin traditionella islossningskonsert söndagen den 27 april med början klockan 15.00 på Berghyddan. Programbladet kostar endast 10€ och då får man förutom trevlig musik också kaffe med dopp. /24.4.2014/MBl

 

Arbis i Helsingfors arrangerar en arkitekturpromenad

lördagen den 12.4. i Åggelby mellan kl. 13-14.30. Anmälningar via Arbis. det kostar 10€ att delta i promenaden som guidas av Hans-Peter Holmstén. / 28.3.2014/MBl

Föreningens årsmöte hölls på Åggelby Societetshus den 27 mars

och 22 personer var närvarande. Verksamhetsberättelsen för 2013 upplästes och bokslutet för 2013 presenterades. Den avgående styrelsen fick mötets enhälliga förtroende. Styrelsen för 2014 består av: Mats Blomqvist (ordf), Nina Eklund (vice ordf), Ylva Freudenthal (sekr), Gustav Furuhjelm (skattm), Peter Cedergren, Kenneth Nykvist, Agneta Nuorvala, Nils Michelsson och Carita Gabrán. (29.3.2014/MBl

Kallelse till årsmöte.
 

Föreningens medlemmar kallas till stadgeenligt årsmöte torsdagen den 27.3.2014 med början kl. 18:00 på Åggelby Societetshus, Larin Kyöstis väg 7. Servering. Hjärtligt välkomna! / 12.3.2014/MBl

Oulunkyläinen 1/2014 har utkommit.
 

Om du inte får hem den så kan du hitta den i Musta-Pekka, o köåcentret eller bibban. Här kan du läsa mera om vad som hände under Pro Ågeli Socis-mötet, om planer på att freda några hus i Grindbacken/Gärdobacka och om ostädningen kring köpcentret. /15.2.2014/MBl

Pro Ågeli Socis,

som arbetar för att verksamheten på Socis skall fortsätta som förut, hade ett möte den 6.2.2014. Lokala politiska sammanslutningar var närvarande. Av stadsfullmäktige hade endast Björn Månsson (SFP) hörsammat kallelsen. Ingen från socialverkets ledning ställde upp. Enligt socialverkets planer skall Socis ägandeförhållande provatiseras och socialverkets arbete där i stort sett läggas ner före år 2015. Nu verkar det som om helsingfors stad skulle tänka om en smula, man skall i alla fall höra socialverkets arbetare på Socis liksom de föreningar som verkar där. Ett utförligt reportage kommer att finnas i det nummer av Oulunkyläinen som utkommer mot slutet av februari. /7.2.2014/MBl

Arbis i Helsingfors arrangerar en arkitekturpromenad

lördagen den 12.4. i Åggelby mellan kl. 13-14.30. Anmälningar via Arbis. det kostar 10€ att delta i promenaden som sannolikt guidas av Hans-Peter Holmstén. / 2.1.2014/MBl

 

Föreningen tackar för det gångna året 2013

och önskar medlemmarna och samarbetsparterna en fridfull jul och ett gott nytt år 2014. /22.12.2013/MBl.

Vi som är hemma på dagen träffas torsdagen

den 19 december 2013 mellan kl. 13-15 på Åggelby Socis, Larin Kyöstis väg 7 i stora salen. Följande träff är torsdagen den 17 januari 2014. Hjärtligt välkommen! /18.12.2013/MBl

Hårda tider i Evitskog. 
 

Söndagen den 9 februari tar vi hyrd buss och åker till Evitskog för att uppleva deras revy ”Hårda tider”. Evitskoggänget har under många år fått fina lovord för sina revyer, nu får vi se dem själva. Vi startar kl. 15.00 från Åggelby torg och nöjet kostar 15€ för medlem och 20€ för icke-medlem. Avgiften betalas när man stiger på bussen. Vi har reserverat 25 biljetter och du kan anmäla dig till Mats Blomqvist (044-3301 274), men gör det senast den 19 januari. /18.12.2013/ MBl

Understöd för verksamheten under 2014

 inom svenskspråkiga organisationer och sammanslutningar i nejden kan sökas från Svensk Förening i Åggelby före utgången av februari 2014. Ansökningar sänds till Mats Blomqvist, Enstigen 12 B, 00780 Helsingfors eller mats.hj.blomqvist@gmail.com. De behandlas på föreningens årsmöte i slutet av mars varpå vi ger besked om hur det blev. Vi förväntar oss sedan en redovisning för hur medlen använts. /14.12.2013/MBl