.

 

 

 

 

ÅR 2011

Material på hemsidan aggelby.fi år 2011

Det blir jul....

Kära vänner. Svensk Förening i Åggelby r.f. önskar sina medlemmar en hjärtegod jul och ett gott nytt år 2012! De dystra ekonomiska nyheterna duggar tätt, men vi ser fram emot det nya året med förtröstan. Den goda stämningen inom föreningen låter oss inom styrelsen förstå att det vi gör är det medlemmarna önskar. Dock, styrelsen kan inte vara allvetande, så om du har idéer och förslag, var snäll och berätta om dem. Du ser i sidohuvudet kontaktuppgifterna till föreningens ordförande och sekreterare. Tag vara på er och era närmaste så ses vi igen under de kommande åren. /16.12.2011/MBl


Stadsstig III "Kullatorp"

Under det gågna året har en samarbetsgrupp planerat en tredje vandringsväg genom Åggelby, Stadsstig III Kullatorp. Den omfattar området mellan järnvägen, Norrtäljevägen, Ståthållarvägen och Tusbyleden. I går, 30.11.2011 gjorde vi huvudansvariga en rekognoceringspromenad i den ljumma novemberkvällen. I stort sett är den planerade vandringsvägen i sinordning, vissa justeringar skall ännu göras. Ännu under detta år kommer du att hitta länken till beskrivningen över den nya stigen på denna webplats. /1.12.2011/MBl


Invånarafton på Socis 28.11.2012 kl. 18.00

Inkommande måndag arrangerar Oulunkyläseura en invånarafton på Societetshuset, Larin Kyöstis väg 7 i Åggelby. Temat är "vårt byggnadsarv" ocj presentatörer är personer som arbetat med att renovera det gamla kommunalläkarhuset på Dammbackavägen och Villa Svea på Mickelsvägen. Man kommer också att utse årets Åggelbybo. Välkommen! /25.11.2011/MBl


Svenska dagen firas söndagen den 6 november

De svenskspråkiga föreningarna i Åggelby med omnejd arrangerar årets Svenska Dagen fest söndagen den 6 november 2011 med början klockan 17 på Solhem, Kyrkobyvägen 23 i Malm. Årets festtalare är Nils Torvalds som har valt rubriken "Svenskan pressad mellan ekonomi och populism" som tema. Guffens kör uppträder också. Kaffeservering och gratis inträde. Välkommen! /22.10.2011/MBl


Socis renovering fortsätter och fortsätter...

I veckan fick vi mera information om den påbörjade renoveringen av Societetshuset i Åggelby. Det kommer att bli bra, men det kommer också att ta tid. Detta betyder att alla aktörer i Socis måste vara beredda på att vara flexibla vad gäller det utrymme som erbjuds medan arbetet pågår. För Svensk Förenings del gäller att vi skall vara beredda på att fram till år 2013 ha våra sammankomster och aktiviteter "någonstans i övre våningen". 
Under de föreberedande arbetena hittade man en f.d. råtta under ett av golven - det ledde till en omfattande sanering av det utrymmet. Näst på tur blir att inreda flera utrymmen på vinden, utrymmen som kanske kan hyras ut och generera litet inkomster åt staden. En trädgårdsarkitekt har vandrat runt Socis och kommit med förslag på hur näromgivningen kan göras mera tilltalande. /24.9.2011/MBl


Infotillfället om renässans för Åggelby den12.9. 2011

Helsingfors stad vill utveckla föråldrade förorter tillsammans med invånarna. Början har gjorts i Gamlas-Lassas-Norra Haga och i Mellungsby, nu står Åggelby och Degerö i turen. Stadsplanekontoret samlar in uppgifter 2011, lägger fram målen för utvecklingen under 2012 varefter invånarna har tillfälle att kommentera dem innan ytterligare planering fortsätter. Fram till den 2 oktober 2011 finns en webbsida http://kerrokartalla.hel.fi där man kan föra fram sina idéer.
Som i så många andra förorter stiger befolkningens ålder, invånarantalet avtar liksom efterfrågan på tjänster. Detta leder till en nedåtgående spiral som måste brytas.

Ett 80-tal Åggelbybor kom till träffen. Ett tiotal tjänstemän från Helsingfors stad ställde upp, representerande stadsplanering, kommunikation, trafikplanering, trafiksäkerhet och byggnadshistoria. 
Man strävar efter att erbjuda möjlighet till ett livscykelboende – att området skall vara attraktivt under hela ens livsålder. T.ex kommer alla nya våningshus att ha hiss, ett viktigt komplement. Antalet invånare skall åtminstone bli vid det nuvarande – den har minskat under de senaste 20 åren – nu är vi 21 000. En mångsidig åldersstruktur är eftersträvansvärd.
De mest attraktiva områdena i Åggelby är Gustavsgård, Grindbacken, koloniträdgården, Månsas södra del och småhusen i Krämertsskog. Här finns hus som skall skyddas.
En stark lokal identitet ger god image och dragningskraft för området. Här inverkar kvaliteten på närmiljön, nya bostadsformer (för äldre), fungerande kollektivtrafik och renoverings-/kompletteringsbyggning.
I kväll presenterades möjliga utgångspunkter för diskussion och som i framtiden kan tas upp i ny stadsplan / generalplan.
Sedan gick vi till 5 olika rum (ett tema per rum) för fortsatta diskussioner i grupp. Helt klart att stationen - köpcentrum kommer först på tur. 
Ha tålamod, om 15 år ser vi slutresultatet av aftonens möte.Medborgarkväll på Nuotta 12.9 kl 17:30-20

Som du kanske redan sett i Oulunkyläinen arrangeras en medborgarkväll på ungdomshuset Nuotta intill Bibban i Åggelby. Representanter från bl.a biblioteket, ungdomsgården, ungdomsverket, räddningsverket, polisen och socialverket finns på plats för att diskutera bl.a ungdomens möjligheter i centrala Åggelby. Tillställningen hålls troligen på finska, men låt det inte hindra dig. Fotoutställningen kräver ingen kunskap i det andra inhemsla språket. / 7.9.2011/MBl

Grindbacka stadsstig promeneras 13.9 kl 18-

Paauli Saloranta tar oss med på en tur längs stadsstigen genom Grindbacken på tisdag kväll den 13.9 med start klockan 18:00. Vi samlas vid Socis och bekantar oss med 15 objekt längs stadsstigen, ca 2,5 km. Ta på dig oömma kläder, man kan inte så noga veta med vädret... Här ovanför hittar du en länk som för dig till stadsstigens beskrivning på svenska. / 7.9.2011/MBl

Renässans för Åggelby

Stadsplaneringskontoret i Helsingfors arrangerar i september två likartade invånarträffar i Åggelby om stadsdelens framtida utveckling - "Renessäns för Åggelby". Träffarna sker måndagen den 12 september mellan 17.30-19:30 i Åggelby nya kyrka (Djäknevägen 10) och tisdag 20 september mellan 17:30-19:30 i Ristola-samfundets skola på Tenngjutarvägen 46. Kom med så kan du påverka hur staden skall utveckla boendet och miljön i Åggelby! / 28.8.2011/MBl
Mera info på www.esikaupunki.hel.fi


Byafest vid Socis lördagen den 10 september

Socialverket i Helsingfors, som ju administrerar verksamheten på Socis, står som huvudarrangör för en Byafest lördagen den 10 september mellan 11-14. Programmet blir traditionellt, kanske med mera exponering av byns föreningar. Svensk Förening i Åggelby skall vara med på ett hörn. Vi hoppas på vackert väder och ser fram emot att träffa så många svensktalande Ågelibor som möjligt. Möt upp. / 5.8.2011/MBl


Reparationerna drar ut på tiden 

Ja, ja, när man börjar gräva i ett gammalt hus kan man vara säker på överraskningar. Så också när stadens byggubbar tog sig an Socis för en kartering och reparationer. Vårt vanliga mötesutrymme "Kivijalka" är ur bruk, kanske för resten av året. Men, ingen panik, vi kan träffas i stora salen i våningen ovanför. Alltså "Vi som är hemma på dagen", Bridgeklubben och styrelsemötena hålls tills vidare i stora salen på Socis. Vi har tillgång till pinalerna i vår skrubb i Kivijalka via den inre källartrappan. Katri Laaksonen beklagar omaket men hoppas på förståelse. / 5.8.2011/MBl


Reparation av "Kivijalka" på Socis under sommaren

Svensk Förening i Åggelbys och bridgeklubbens traditionella möteslokal "Kivijalka" på Åggelby Societetshus kommer att renoveras under sommaren. Bland annat skall den yttre farstun byggas om och nivåskillnaderna mellan den, köket och mötesutrymmet skall minskas och en ramp byggas. Arbetena har redan börjat och de beräknas vara klara i medlet av augusti. Bridgeklubben får temporärt se sig om efter alternativa utrymmen medan "vi som är hemma på dagen" bör kunna ha sin träff den 18 augusti som planerat. 10.6.2011/MBl


Britta Holmlund stipendiaterna 2011

Årets Britta Holmlund stipendiater har utsetts i Kottby-, Månsas- och Staffansby lågstaduíeskolornas åk6. De som skrivit den bästa uppsatsen med rubriken "Min hembygd" är: Tuuve Häkkinen/Kottby, Melina Söderman/Månsas och Roope Järvinen/Staffansby. Stipendierna delas ut av föreningens styrelsemedlemmar vid respektive skolas avslutning. 31.5.2011/MBl


Uppvaktning vid hjältegravarna 15.5

Föreningen uppvaktade vid Åggelbys hjältegravar på Malm begravningspöats i söndags, på de stupades dag, den 15 maj. Vårt följe lade ner en blomstergärd framför minnesmärket och ordföranden sade några ord till de stupades minne. Åggelbys finskspråkiga Martha förening hade prytt de enskilda gravarna med buketter i blått och vitt. / 16.5.2011/MBl


Vårresan till Svartå slott - några platser kvar!

Föreningens kulturella vårresa går till Svartå slott den 21 maj med start klockan 10.00 vid Åggelby torg. Det finns ännu några platser kvar, anmäl dig snarast antingen till Ylva eller Mats. OBS att barn och ungdomar endast betalar 12,50€ för utfärden.
28.4.2011/MBl


Kom till Bibban den 5 maj kl. 13.00!

En informativ träff om Åggelby bibliotek och biblioteksverksamheten i Helsingfors i allmänhet arrangeras torsdagen den 5 maj med början klockan 13.00 i Åggelby biblioteks mötesrum. Specialbibliotekarie Susanna Söderholm presenterar och vi har tillfälle att framföra önskemål på vilken typ av litteraturträffar vi önskar i framtiden. Tag tillfället i akt och möt upp. / 27.4.2011/MBl

Möt Johanna Charlotta Maexmontan den 14.4

Oulunkyläseura arrangerar en träff torsdagen den 14 april med början klockan 18.00 på Åggelby Societetshus. Man tittar på gamla fotografier och berättar om den legendariska värdinnan på Socis, Johanna Charlotta Maexmontan (1844-1903). Kom med och trivs! /11.4.2011/MBl

Årsmötet hölls den 31.3.2011 

Föreningens stadgeenliga årsmöte hölls torsdagen den 31.3. 2011 på anrika Societetshuset i Åggelby. Den sittande styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Styrelsen har följande sammansättning: Mats Blomqvist (ordf), Nina Eklund (vice ordf), Ylva Freudenthal (sekr), Gustav Furuhjelm (skattmästare), Urda Nyqvist (värdinna), Marina Andersson-Rahikka, Peter Cedergren, Kenneth Nykvist och Agneta Nuorvala. 
Under verksamhetsåret 2011 vill föreningen tillsammans med biblioteksverket i Helsingfors arrangera publika tillställningar på vårt lokala, nyrenoverade bibliotek. Projektet "Stadsstig III" kommer att förverkligas. Nejdens skolor får bidrag. Uppvaktning vid Åggelby hjältegravar på Malm begravningsplats sker 15 maj kl. 12.00. Svenska Dagen firas på Solhem i Malm den 6 november. / 1.4.2011MBlFöreningens vårutfärd, lördagen den 21 maj 2011

I vår ställer vi kosan västerut, till Svartå slott. Vår buss avgår klockan 10:00 från Åggelby torg. Framme vid Svartå väntar oss en guidad tur på svenska genom slottet och slottsparken. Till sist äter vi lunch innan bussens nos vänds mot Åggelby dit vi beräknas komma vid 16-tiden. Föreningen står för bussen och guidningen. Medlemmar betalar för lunchen, 25€, icke-medlemmar, som också är välkomna, betalar, 45€ per person. Betalningen görs då vi stiger på bussen. Anmäl dig senast 7 maj till Ylva Freudenthal/050 533 6363 eller Mats Blomqvist/044 3301 274. De trettio först anmälda ryms med. /22.3.2011/MBl


Kallelse till föreningens årsmöte 31.3.2011

Föreningens medlemmar kallas till det stadgeenliga årsmötet som hålls torsdagen den 31 mars med början kl. 18:00 i stora salen på Societetshuset i Åggelby, Larin Kyöstis väg 7. Gratis servering. Välkomna! Efter årsmötets slut samlas den nya styrelsen till konstituerande möte. /16.3.2011/MBl

Det svenskspråkiga på biblioteket i Åggelby

Vi har ett fint, nyrenoverat bibliotek i Åggelby mer 200 000 boklån varje år. Dessvärre är det svenskspråkiga bokurvalet torftigt, nio hyllmeter skönlitteratur och tre -meter barnböcker. Tillsammans med personalen försöker vi öka det svenska inslaget på olika sätt. Kultur- och litteraturkvällar kommer att arrangeras med författare på plats och möjlighet att låna deras böcker. Man undersöker också om personal från daghemmet Ågeli kunde hålla regelbundna sagostunder på biblioteket. Vi meddelar när detaljerna klarnar. 7.3.2011/MBl
 

Överborgmästare Pajunens invånarafton den 1 mars

Överborgmästarens invånarafton den 1 mars blev en publikmässig succé. Festsalen i skolan var proppfull av Åggelbybor och staden hade ställt upp med alla verkchefer samt tjänstemän som sysslade med frågor som berör Åggelby. Man frågte och fick svar, dessvärre var många svar av typ ”saken är ännu under utredning, inga beslut har fattats ännu.” Man frågade socialverket om ungdomarnas överintresserade vistelse på biblioteket i stället för på ungdomsgården intill, om man kunde få en svenskspråkig skola hit, om trafikarrangemangen i centrala Åggelby, om Osmonkallio f.d. vårdhem, om den mängd bilar som står ofta felparkerade i Grindbacken när Fridsföreningen samlas, om den svenska servicen på biblioteket, om hur idrottsparken skall utvecklas. Ett referat kommer i Oulunkyläinen. /7.3.2011/MBl
Frågor och svar med Jussi Pajunen 1.3.2011 i Åggelby

Stadens överborgmästare Jussi Pajunen med ledande tjänstemän kommer till Åggelby tisdagen den 1 mars 2011. I festsalen i Oulunkylän ala-aste, Djäknevägen 12, finns de på plats för att besvara frågor om Åggelby. Medborgarkvällen börjar klockan 18.30 och avslutas 20.30. Kom med och ställ frågor om t.ex. hälsocentralens servicenivå, bibliotekets knappa urval av svenskspråkiga böcker, om staden kan satsa pengar för att trevåningshus kunde förses med hiss, att snygga upp stationsområdet och anlägga en bättre anslutningsparkering, osv, osv.
/17.2.2011/MBlBrunchklubb för seniorer startar den 28.2.2011 i Malm

Kom och låt dig inspireras av god mat och trevligt sällskap! Vi tillreder och äter olika maträtter, både gamla favoriter och nya smaker. Tag på dig oömma kläder och med dig gott humör samt några tomma plastbunkar, eventuell överbliven mat får deltagarna ta med sig hem. 
Tid: Måndagar 28.2 - 28.3 mellan 9.00-11-30
Plats: Solhem, Kyrkobyvägen 23 i Malm
Deltagaravgift: 30€ (5 ggr) inklusive måltid
Ledare: Hanh Hoang
Antal deltagare: 4-8
Anmäl dig senast 21.2.2011 antingen till Katja Salojärvi (050-432 8888) eller Lotta Soveri (050-466 3544)

Kursen arrangeras av föreningen Norr-om-Stan. /9.2.2011/MBl


Dags att söka stipendier och understöd för år 2011

Svensk Förening i Åggelby r.f. vill stöda arbetet bland de svenskspråkiga ungdomarna i Åggelby, Kottby och Månsas. Föreningen delar efter godkänd ansökan ut stipendier ur Hjalmar Blomqvists stipendiefond; stipendierna söks av respektive lågstadieskolor. Vidare kan föreningen bevilja understöd till t.ex. klassresor och fritidsaktivitet för ungdomen. Vi ser fram emot att få ta del av ansökningar inom februari månad. Var vänlig och bifoga åtminstone en preliminär budget för ändamålet. Ansökan kan mejlas eller postas till: Mats Blomqvist, Enstigen 12 B, 00780 mats.hj.blomqvist@gmail.com. En redovisning för hur de beviljade anslagen använts bör sändas in till föreningen inom ett år efter det medlen använts. Har du frågor så ring gärna 044-3301 274. /28.1.2011/MBl

 

Programmet för år 2011 startar

Svensk Förening är i full gång på Societetshuset i Åggelby efter jul- och nyårshelgerna. Tävlingsbridge är det varje tisdag mellan cirka 17-21 i utrymmet "Kivijalka". "Vi som är hemma på dagen" träffas första gången torsdagen den 20 januari mellan 13-15, också i Kivijalka. OBS, du behöver inte vara medlem i föreningen för att komma till träffen den 20.1. På söndag 23.1 startar föreningens buss klockan 15.00 från Åggelby torg för att föra dem som bokat biljetter till Fallåker teaters föreställning av "Kiss me Kate". Bussen hämtar oss tillbaka efter föreställningen. 13.1.2011/MBl


Uppåt klippväggarna vid Lillforsen

Klättringsföretaget Adventure Partners har isbelagt klippväggen vid det s.k. Pirunkallio vid simstranden vid Lillforsen. Klätterhöjden längs isväggen är 15 meter och bredden är 30 meter. Närmare uppgifter från www.adventurepartners.fi/6.1.2011/MBl


God Jul och Gott Nytt År!

Det är bara en vecka kvar tills det är julafton och två veckor tills året tar slut. Svensk Förening i Åggelby r.f. vill tacka sina medlemmar, samarbetspartners och sponsorer för det gågna året 2010. Ett år då föreningen gick med i Oulunkyläseura, när vi gjorde en vårutflykt till Malmgård, när vi såg Cabaret på Fallåker, när vi ordnade en vinkurs, när den första svenskspråkiga versionen av stadsstigarna i Åggelby såg dagens ljusnär vi fick höra Magmas vision av finlandssvenskan år 2030 på Svenska dagen festen, och när vi fick in en medlem i styrelsen för Oulunkyläseura. Ett mångsidigt år, med andra ord, och vi inom styrelsen skall göra vårt bästa för att kommande år kunna erbjuda medlemmarna varierande och trivsamma program. / 17.12.2010/MBl